? 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım Testi 2 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Günümüz insanı, bilimin gerçekçi dünyasına kendisini

kaptırmış, duyguları ve istekleri ikinci plana atmıştır.

Ancak ben, hemen her yazımda insanları duygu dünyalarıyla

baş başa bırakıp, onları unutmak istedikleri

diğer yarılarıyla yüzleştirerek kelimelerin o görünenin

arkasındaki anlamlarıyla okuyucumu büyülemeyi

amaçlarım.

1. Bu sözleri söyleyen yazarın aşağıdaki metin türlerinin hangisiyle eser vermesi beklenemez?

A) Masal

B) Roman

C) Şiir

D) Fabl

E) Makale

 

 

I.Grup II. Grup

Anı Anlatmaya bağlı metin

Söylev Öğretici metin

Fabl Göstermeye bağlı metin

Şiir Sözlü anlatım

Dram

2. grupta verilenlerden hangisi, II. gruptakilerin herhangi biriyle eşleştirilemez?

A) Anı

B) Söylev

C) Fabl

D) Şiir

E) Dram

 

I. Öğretici metinlerde paragraflar serim-düğüm-çözüm ilişkisine bağlı olarak düzenlenir.

II.Öğretici metinler de sanatsal metinler gibi geleneğe bağlıdır.

III.Göstermeye bağlı, edebî metinlerde paragraflar arasında dramatik bir örgü vardır.

IV.Olay çevresinde gelişen metinlerde edebî bir dil kullanılabileceği gibi sade bir dil de kullanılabilir.

V.Sanatsal metinlerde yazar, gerçekliği kurgulayarak yeniden inşa eder.

3. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)I.       B) II.          C) III.       D) IV.        E) V.

 

 

Bütün edebî eserler, içerisinde oluştukları toplumların

âdeta aynalarıdır. Yazar, eserinde kendi görüşlerini,

bakış açılarını yansıtırken aynı zamanda eserini

oluşturduğu dönemin özelliklerini de gelecek nesillere

aktarmış olur. Eserde oluşturduğu kurmaca dünya, gerçek

hayattan izler taşır. Yazar şiirsel bir üslupla okuyucusunu

duygularından yakalar ve bambaşka âlemlere

sürükler.

4. Bu parçada edebî metinlerin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

A) Ait olduğu toplumu yansıttığından

B) Farklı yorumlara açık olduğundan

C) Sanatsal bir üslubu olduğundan

D) Okuyucunun duygularına hitap ettiğinden

E) Yazara ait izler taşıdığından

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Hikâye, gezi yazısı, anı gibi türlerde betimleyici ve öyküleyici anlatıma sıkça başvurulur.

B) Edebî metinlerde gerçeklik, anlatıcının bakış açısından verilir.

C) Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak olaylar ele alınır.

D) Yazarlar hitap ettiği okuyucu kitlesine göre üslup belirler.

E) Edebî metinlerde okuyucuyu duygu yönünden etkileme amacı güdülür.

 

 

Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü

insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmışlardır.

Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış ve

müziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape

ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ

400’lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan

ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü

kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.

6. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göstermeye bağlı

B) Anlatmaya bağlı

C) Öğretici

D) Coşku ve heyecana bağlı

E) Tarihî

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde konu-metin türü eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Yazarın yeni yayımlanan romanının biçimsel özelliklerinin anlatıldığı yazı – öğretici metin

B) Mehmet Akif Ersoy’un ‘‘Çanakkale Şehitlerine’’ adlı şiirinin biçimsel özelliklerini inceleyen yazı – sanatsal metin

C) Kanser hastalığının tedavisinde yeni bulunan yöntemi anlatan yazı – bilimsel metin

D) Moliere’in bir eserinin sahnelemek amacıyla uyarlandığı yazı – göstermeye bağlı edebî metin

E) Vatan sevgisini dile getiren şiir – coşku ve heyecanı dile getiren metin

 

Nayman Ana, şafak sökerken çadırından çıktı. Yolculuk

için bütün hazırlığını tamamlamıştı. Eşikten bir adım

atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak, derin bir uykuda

olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere

daldı. Nayman Ana gençliğini yitirse de güzelliğini hâlâ

yitirmemişti.

8. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

B) Olay çevresinde gelişen edebî metindir.

C) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.

D) Mecaz anlamda kullanılmış sözcükler vardır.

E) Öznellik içeren ifadeler kullanılmıştır.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir?

A) Mektup

B) Masal

C) Gezi yazısı

D) Anı

E) Otobiyografi

 

Eğer yaşadıklarımı, hissettiklerimi bu satırlara yazmasaydım

pek çok kişinin hayatı bambaşka olacaktı.

Gönlüm bütün bildiklerimin benimle toprak olmasına

elvermedi. İşte birazdan okuyacağınız bu satırlar, kendimin

bile unutmak istemediği yaşanmışlıklarımın küçük

bir iz düşümü olarak bu nedenle yazıldı.

10. Bu sözleri söyleyen yazar, söz konusu eserini hangi metin türünde yazmış olabilir?

A) Öğretici

B) Olay çevresinde oluşan

C) Göstermeye bağlı

D) Coşku ve heyecana bağlı

E) Sözlü anlatım

 

11. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metin türlerinden biri değildir?

A) Günlük

B) Öykü

C) Roman

D) Masal

E) Fabl

 

12. Öğretici metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birbiriyle çelişen ifadelere yer verilmez.

B) Özellikle belirli türlerinde sadece nesnel ifadelere yer verilir.

C) Doğruluk-yanlışlık ölçütüne göre değerlendirilemez.

D) Yazıldıkları dönemin dil özelliklerini yansıtır.

E) Bilimsel terimlere, felsefi kavramlara başvurulabilir

Test 2  1. E    2. D    3. A    4. B    5. C    6. C   7. B    8. A     9. B     10. A     11. A      12. CBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir