? 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım Testi 3 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

I. Birbirinden farklı yerlerde bulunan kişiler ve kurumlar arasında özel ya da resmî iletişimi sağlayan yazı türdür.

II.Bu tür, aynı zamanda bir haberleşme aracıdır.

III. Bu türde yazarın duygu ve düşünceleri içten bir şekilde yansır.

III.Bu türde dil, dil ötesi işlevde kullanılır.

IV.Resmî mektup, iş mektubu, özel mektup, edebî

V.mektup gibi çeşitleri vardır.

1. Numaralanmış cümlelerin hangisinde mektupla ilgili bilgi yanlışı vardır?

A)I.       B) II.          C) III.            D) IV.             E) V.

 

Mektuplar belirli bir plan içerisinde yazılır. Bu planı

oluşturan unsurlar her mektupta bulunur.

2. Aşağıdakilerden hangisi, mektubu oluşturan plan ögelerinden biri değildir?

A) Mektubun yazıldığı tarih

B) Mektupta kullanılan dil

C) İmza

D) Hitap sözcüğü

E) Mektubun gönderileceği adres

 

Herhangi bir görüş veya düşüncenin açıklanması için

sanatçılarca üslup kaygısı güdülerek yazılan mektup

türüne – – – – denir.

3. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki mektup türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) dilekçe

B) özel mektup

C) edebî mektup

D) iş mektubu

E) resmî mektup

 

Canım Efendim,

Bilseniz ne kadar severim ‘‘canım’’ demeyi. Ca’yı şöyle

uzatarak… Kısaca söylemenin de bir zevki, bir tatlılığı

vardır, bilirim. Ama ‘‘Caanım’’ demek daha hoşuma

gider benim. Nasıl anlatayım? Daha bir âşıkça oluyor.

Hani âşık denince bir de şair anlaşılıyorya, işte o anlamıyla,

daha doğrusu iki anlamıyla birden…

4. Bu metin, hangi tür mektuptan alınmış olabilir?

A) Özel mektup

B) İş mektubu

C) Dilekçe

D) Edebî mektup

E) Resmî mektup

 

Kardeşim Kaplan,

Bir yığın can sıkıntısı, üzüntü ve yorucu iş arasında

mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o güzel

makalene de vaktinde teşekkür etmem lazımdı. Fakat

daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten güzel bir

makaleydi. Artık birinci sınıf bir yazar olduğuna hiç

şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum için çok

mesudum.

5. Bu mektup örneğinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?

A) Göndergesel işlev

B) Kanalı kontrol işlevi

C) Heyecana bağlı işlev

D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

E) Dil ötesi işlev

 

6. Mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A) Üslubunu, gönderici ve alıcı arasındaki ilişki ve gönderilme amacı belirler.

B) Konu sınırlaması yoktur.

C) İlk olarak haberleşme aracı olarak doğmuş ancak zamanla farklı işlevler de kazanmıştır.

D) Edebiyatımızda ilk mektup örneği Cumhuriyet

Dönemi’nde yazılmıştır.

E) Başka edebî türlerin içerisinde de kullanılabilirler.

 

Ticari işletmelerin birbirlerine, vatandaşlara; vatandaşların

da bu işletmelere yazdığı mektuplara iş mektubu

denir. Bu mektuplarda dil – – – – işleviyle kullanılır.

Açıklayıcı ve emredici anlatımdan yararlanılır.

7. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) alıcıyı harekete geçirme

B) sanatsal

C) kanalı kontrol

D) dil ötesi

E) heyecana bağlı olma

 

8. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallarından biri değildir?

A) Dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri kâğıdın

üstü kısmı ortalanarak yazılır.

B) Makam ve yer adını oluşturan kelimelerin tamamı

ya da ilk harfleri büyük yazılır.

C) Tarih sol üst köşeye isim ve soy isim sağ alt köşeye

yazılır.

D) Sol alt köşeye dilekçeyi verenin açık adresi yazılır.

E) Dilekçe, ‘‘Gereğini arz ederim’’ ifadesiyle tamamlanır.

 

Ziyacığım,

Farkında olmadan, merakını tam zamanında teskin

etmiş olduğuma cidden sevindim… Mamafih ben yazmış

olmayıp da senden bir ihtar mektubu almış olmayı

isterdim! Neyse kısmet değilmiş, doğrusunu istersen

ben sabırsızlandım ve senin yazmanı bekleyemedim.

Ahmet Kutsi’nin şiirini beğenmedim… “Yarasa”,

“Nerdesin?”, “İhtiyar Aslan” şairinden bu gibi şiirler

beklenemez. Buna mukabil Ahmet Hamdi’nin geçen

nüshadaki şiiri fena değildi. “Başım, sükûtu öğüten uçsuz,

bucaksız değirmen” Güzel değil mi? İstiyorum ki

her şiirde bütün bir hayat tecelli etsin. Hissolunsun ki

şair onu yazarken göğsünden bir şeyler koparmış ve o

şiirin içerisine koymuş. İşte senin şiirlerinde bu vardır.

9. Yukarıda verilen mektubun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resmî mektup

B) Özel mektup

C) İş mektubu

D) Edebî mektup

E) Dilekçe

 

ATMACA LOJİSTİK

15/07/2013

Kenan Özipek

Atmaca Dış Ticaret

Atatürk Bulvarı No: 18

Avcılar/İSTANBUL

3 Temmuz 2013 tarihli mektubunuzda istediğiniz

elektronik yön bulma cihazınız isteğiniz üzerine mektubunuzda

belirtilen adresinize teslim edilmiştir.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, saygılar

sunarız.

İmza

Pazarlama Müdürü

Kenan Özipek

10. Bu mektubun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resmî mektup

B) İş mektubu

C) Özel mektup

D) Dilekçe

E) Edebî mektup

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, mektubun dil ve anlatım özelliklerini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A) Gönderici ile alıcı arasındaki ilişki

B) Mektubun yazıldığı dönem

C) Mektubun yazılma amacı

D) Mektubun içeriği

E) Mektubun planı

 

Sevgili Canip Bey,

Cevabınızı almadan ben yazıyorum. Size bir önerim

var, kanılarımız pek yakın olduğu için hemen kabul

edeceksiniz sanırım. Bakın ne? Biraz açıklayayım:

Edebî hayattan nefret ediyorum! Bu nefretim edebiyattan

çok dile karşıdır. Batı edebiyatını biraz tanıyanın

bu nefretten kurtulması imkânsızdır. Bu dili, zaman ve

bilinçli çalışmalar geliştirecektir.

12. Bu mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Edebî mektup türüdür.

B) Dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır.

C) Kişisel görüş ve düşünceler dile getirilmiştir.

D) Öğretici metin örneğidir.

E) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

Test 3   1. D   2. B   3. C   4. A    5. C    6. D    7. A    8. C    9. D    10. B    11. E    12. ETek Yorum

  1. Hailmarduk666

    Sorular çok kaliteli.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir