? 12. Sınıf Tarih A Kazanım Testi 5 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1)Mora ve Ege adalarını ele geçiren Yunanlar “Polis” adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. Tarıma elverişli toprakların azlığı halkı kolonicilik faaliyetlerine yöneltmiştir.
Buna göre Yunan uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Deniz ticareti ile uğraştıkları
B) Başka ülkelerde ticaret şehirleri kurdukları
C) Siyasi birlik sağlayamadıkları
D) Tarımla uğraşmadıkları
E) Siyasi teşkilatlanma oluşturdukları

2)Çanakkale Boğazını ele geçirmek isteyen Miken uygarlığı ile Truvalılar arasında birçok savaş yapılmıştır.
Buna göre Miken uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Diplomatik ilişkileri bilmedikleri
B) Yayılmacı bir politika izledikleri
C) Donanmalarının zayıf olduğu
D) Ege uygarlıklarının ilki oldukları
E) Anadolu’ya hâkim oldukları

3)Arkeolojik kazılarda Miken uygarlığından kalma içinde süs eşyaları ve silahların bulunduğu kuyu mezarları ortaya çıkarılmıştır.
Buna göre Mikenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çok tanrılı dine inandıkları
B) Yayılmacı bir uygarlık oldukları
C) Ahiret inancına sahip oldukları
D) Ticarette ilerledikleri
E) Tarihi devirlere geçtikleri

4)Çok tanrılı bir dine inanan Eski Yunanlılarda tanrılar insan şeklinde ve ölümsüz olarak düşünülmüştür. Tanrılarını eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenmiştir.
Buna göre Yunanlılarda;
I- Kültürel birlik,
II- Ahiret inancı,
III- Siyasi birlik
durumlarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

5)Antik dönem olimpiyat oyunlarına yalnızca Yunanca konuşan, özgür, genç ve erkek sporcular katılabiliyordu.

Buna göre olimpiyatlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Orduya asker seçimi yapıldığı
B) Kolonilerden gelenlere kapalı olduğu
C) Tanrıların memnun edilmeye çalışıldığı
D) Kültürler arası etkileşimi artırdığı
E) Sosyal tabakalaşmanın oyunlara yansıdığı

6)Büyük İskender’in Doğu ve Batı medeniyetini bir potada eriterek oluşturduğu yeni uygarlık aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
A) Miken
B) Parşömen
C) Tümülüs
D) Helen
E) Polis

7) I-  Ninova,
II- İskenderiye,
III-Bergama
kütüphanelerinden hangileri Anadolu’da yer almaktadır?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

8) Romanın siyasi tarihi krallık, cumhuriyet, imparatorluk dönemleri olarak ayrılır. Cumhuriyet döneminde yönetim yetkileri bir yıllığına seçilen konsüllere verildi. Konsüller birbirlerine ve senatoya karşı sorumlu idiler.
Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Halk yönetime katılmıştır.
B) Konsüller ülkeyi kral adına yönetmiştir.
C) Senato asilleri temsil etmiştir.
D) Demokrasi uygulanamamıştır.
E) Şehir kültürü gelişmiştir.

9)Roma İmparatorluğunda halk patriciler ve plepler olarak ikiye ayrılmıştır. Patriciler tam vatandaş iken pleplerin oy kullanma hakları yoktur. Köleler ise hiç hakkı olmayan ve en ağır işlerde çalıştırılan sınıftır.

Buna göre;
I-  Siyasi eşitliğin olmadığı,
II- Halkın sınıflara ayrıldığı,
III-Halk arasında mücadelelerin yaşandığı
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
 E) I, II ve III

10) Roma hukukunu araştıran bir üniversite öğrencisi patrici-plep mücadelesi sonrası düzeni sağlayan ve Avrupa hukukunun da temelini oluşturacak olan kanunlar yapıldığını öğrenmiştir.
Buna göre sözü edilen kanun aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
A) Hammurabi Kanunları
B) 12 Levha Kanunları
C) Asur kanunları
D) Efes Kanunları
E) Kartaca Kanunları

11) Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İskender’in Asya seferi
B) Pers saldırıları
C) Attila’nın baskıları
D) Fransız İhtilali
E) Kavimler Göçü

12) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Roma İmparatorluğu’na ait bir özellik değildir?
A) En önemli eseri Ayasofya’dır.
B) Latin kültürünü benimsemişlerdir.
C) Yerebatan Sarnıcını yapmışlardır.
D) Ortodoks mezhebine tabidirler.
E) Bizans adıyla da anılmaktadırlar.

Test 5    1. D   2. B   3. C   4. A   5. E    6. D   7. C   8. A   9. D   10. B   11. E   12. BBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir