? 12. Sınıf Tarih A Kazanım Testi 7 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1)Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk kez Türk adını devlet adı olarak kullanmıştır?

A) Asya Hun Devleti
B) Kök Türkler
C) Uygurlar
D) Türgişler
E) Kimekler

2)Kök Türk hakanı Bumin Kağan ülkenin doğusunu yönetirken, İstemi Yabgu hakana bağlı olarak Batı kanadını yönetmiştir.
Buna göre Kök Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Merkezi otorite zayıftır.
B) Ülke ikili teşkilatla yönetilmektedir.
C) Federatif örgütlenme vardır.
D) Asıl hükümdar doğuda bulunmaktadır.
E) Ülke boyların birleşmesinden oluşmuştur.

3)  I- Bilge Kağan,
II- Kültiğin,
III- Bilge kül Kadir Han
IV- Tonyukuk
II. Kök Türkler döneminde dikilen Kök Türk Kitabeleri yukarıdakilerden hangileri adına dikilmiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

4) Bilge Kağan kitabesinde “Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.” denilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sosyal devlet anlayışı ile hareket edildiği
B) Dönemin en güçlü devleti haline gelindiği
C) Orta Asya’da siyasi huzurun sağlandığı
D) Kağan’ın halk tarafından belirlendiği
E) Herkesin toprak sahibi yapıldığı

5) Uygur Devleti’nde Manihaizm dinini kabul eden Böğü Kağan, Karabalgasun şehrinde bir tapınak yaptırmıştır. Onun zamanında Mani dini devletin resmi dini haline gelmiştir.
Buna göre Uygurlarda;

I-  Dini mimari örnekleri verildiği,
II- Şehirleşme kültürünün tamamlandığı,
III-Halkın din arayışı içinde olduğu
 çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6) • Asya ve  Avrupa’da devlet kurmuşlardır.
• İstanbul’u ilk kuşatan Türk devletidir. Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peçenekler
B) Uygurlar
C) Avarlar
D) Hunlar
E) Köktürkler

7) Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir?
A) Minyatürlü kitap örnekleri vermişlerdir.
B) Fresk denilen duvar resimleri yapmışlardır.
C) İlk kez yerleşik hayata geçmişlerdir.
D) İlk kez milli bir alfabe kullanmışlardır.
E) Matbaa kullanarak kitap basmışlardır.

8) Moğol hakimiyetine girerek devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Uygurlar, kültür ve uygarlık alanında Moğollarla kaynaşarak onların önemli bir kısmının Türkleşmesinde önemli rol oynadılar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Moğolların askeri alanda giderek zayıfladığı
B) Türk kültürünün Moğol kültürünü etkilediği
C) Uygurların Moğollar tarafından yıkıldığı
D) Moğolların Türk dünyasını hakimiyet altına aldığı
E) Türklerin uzun yıllar esaret altında yaşadığı

9) Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu ile Museviliği kabul eden Türk devleti birlikte verilmiştir?
A) Avarlar- Hazarlar
B) Bulgarlar- Kırgızlar
C) Kumanlar – Kimekler
D) Oğuzlar- Peçenekler
E) Karluklar- Hazarlar

10) Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken, Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Zaferinin kazanılmasında etkili olmuştur?
A) Kumanlar
B) Peçenekler
C) Macarlar
D) Bulgarlar
E) Karluklar

11) Türgişlerin bilinen ilk hükümdarı Baga Tarkan, kendi adına para bastıran ilk hükümdardır.
Bu bilgiler ışığında Türgişler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ekonomik olarak ileri düzeyde oldukları
B) İslamiyet’i kabul ettikleri
C) Türk ekonomik birliğini oluşturdukları
D) Kök Türklerden ayrılarak kuruldukları
E) Sosyal devlet anlayışına önem verdikleri

12) İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik inançlarının benimsendiği Hazarlarda, farklı din ve inanışa sahip olanlar ibadetlerini serbestçe yapabiliyorlardı.
Buna göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sosyal devlet anlayışı vardır
B) Halk yönetime katılmaktadır
C) Kut anlayışı vardır
D) Boylar halinde örgütlenilmiştir
E) Hoşgörü anlayışı hakimdir

Test 7   1. B   2. E   3. D   4. A   5. A   6. C   7. D   8. B   9. E   10. B   11. A   12. EBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir