? 12. Sınıf Tarih A Kazanım Testi 8 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Hayber’in fethi ile savaşabilecek durumdaki Müslüman olmayan erkeklerden ilk kez cizye vergisi alınmaya başlandı.
Buna göre;
I-  Gayrimüslimlerin orduya alınmadığı,
II- Ekonomik kazanç elde edildiği,
III- Müslümanların sayısının arttığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2) İslamiyet öncesi Arabistan’da insanlar kabileler halinde yaşıyorlardı ve kabileler arasında kan davaları vardı. Haram aylarında savaşmak yasak olup “Ukaz” denilen panayırlarda eğlenceler düzenleniyor, şiir yarışmaları yapılıyordu.
Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Siyasi birlik yoktur.
B) Edebiyata önem verilmiştir.
C) Kültürel birlik sağlanmıştır.
D) Gelişmiş hukuk kuralları vardır.
E) Kan bağı önemli sayılmıştır.

3) İslamiyet’in getirdiği ilkeler müşrikleri rahatsız etmiş ve İslamiyet’e karşı tavır alarak Müslümanlara baskı ve işkence uygulamaya başlamışlardır.
Mekke’den ayrılan Müslümanlar;

I- Habeşistan,
II- Medine
III- Şam
şehirlerinden hangilerine hicret etmiştir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

4) Hz. Muhammed döneminde Mescidi Nebevi’nin bir kısmı eğitim ve öğretim için ayrılmıştı. Hz. Muhammed de burada bizzat ders veriyordu.
İslam’ın ilk eğitim kurumu olma özelliğini gösteren bu kurum aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
A) Muhacir Mektebi
B) Sıbyan Mektebi
C) Ashab-ı Keyf
D) Darül Eytam
E) Ashab-ı Suffa

5) Hz. Muhammet’in idaresinde kazanılan Bedir Savaşı’nın sonunda ganimetlerle ilgili nasıl bir muamele yapılacağı ilk kez belirlenmiş, bu uygulamalar sonraki dönemlerde diğer İslam devletleri tarafından da kural haline getirilmiştir.
Buna göre Bedir Savaşı’nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 A) Müslümanların kendilerine güvenleri artmıştır.
B) İslam savaş hukuku oluşmuştur.
C) Müşrikler Mekke’den kovulmuştur.
D) Ekonomik kazanç elde edilmiştir.
E) Hz. Muhammed’in iyi bir komutan olduğu görülmüştür.

6) Savaş kazanılmak üzereyken okçuların emre itaat etmeyip yerlerini terk etmeleri sonucu muhtemel bir zafer kaybedilmiştir. Bu gelişmeler Hz. Hamza’nın şehit düşmesi, Hz. Peygamber’in yaralanması ile son bulmuştur.
 Yukarıda içeriği anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedir
B) Uhud
C) Hendek
D) Mute
E) Huneyn

7) Hudeybiye Antlaşması sonrasında genç Müslümanlar Mekke-Medine arasında gruplar oluşturup Müşriklerin kervanlarına zarar vermeye başlamışlardır.
Bu durum Hudeybiye Antlaşmasının:
I-   Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaş yapmayacak,
II-  Mekke’ye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecek,
III- Reşit olmayan Müslümanlar Medine’ye alınmayacak
maddelerinden hangileri ile ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

8) Kur’an-ı Kerim aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde kitap haline getirilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D)Hz. Ali
E) Hz. Muaviye

9) Hz. Ömer döneminde devlet teşkilatlanmasına önem verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlayan bir gelişme değildir?
A) İllere kadılar gönderildi.
B) Beytül mal adıyla hazine kuruldu.
C) Askeri posta kurumu oluşturuldu.
D) Kudüs ve Mısır fethedildi.
E) Ülke illere ayrılarak valiler atandı.

10) Hz. Osman döneminde Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam merkezlerine gönderilmiş, bir örneği de başkent Medine’de bırakılmıştır.
Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
A) Ülkede yönetim birliği oluşturmak
B) Kuran’ın kaynağından öğrenilmesini sağlamak
C) Kuran’ı korumaya yönelik önlem almak
D) Uygulamalarda birlik oluşturmak
E) Orduya asker katılımını kolaylaştırmak

11)  İslam dünyasının ilk iç savaşı olarak bilinen, Hz. Ayşe ve taraftarlarının yenik düşerek Hz. Ali’ye biat ettikleri gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deve Olayı
B) Gerdanlık Olayı
C) Sıffin Savaşı
D) Hakem Olayı
E) Kerbela Olayı

12) Sıffin Savaşı sonrasında Müslümanlar; Hz. Muaviye taraftarları, Hz. Ali taraftarları ve Hariciler olarak ayrılmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) İslam devletinin parçalandığın
B) İç siyasi çekişmelerin yaşandığının
C) Yeni dini görüşlerin ortaya çıktığının
D) Devletin çok uluslu hale geldiğinin
E) Müslümanların savaşta yenilgi aldığının

Test 8   1. C   2. D   3. B   4. E   5. C   6. B   7. C   8. A   9. D   10. E   11. A   12. BBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir