? 12. Sınıf Tarih Kazanım Testi 5 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

 

1) 1923-38 Arası Dönemde Türkiye Dış Politikası 1. Milli Mücadele’yi askeri ve siyasi açıdan başarıyla sonuçlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması

B) Lozan Barış Antlaşması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) 1924 Anayasası

E) Kapitülasyonların kaldırılması

 

2) Milli Mücadele döneminde yaşanan;

I-Erzurum Kongresi’nin düzenlenmesi

II-Misakımilli’nin ilan edilmesi

III-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması

IV-Amasya Görüşmesi’nin yapılması gelişmelerin kronolojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III-IV

B) I-IV-III-II

C) II-III-IV-I

D) IV-I-III-II

E)IV-II-I-III

 

3) I. Balkan Antantı

Milletler Cemiyeti

III.  Sadabat Paktı

Yukarıdakilerden hangilerinin kurulmasında Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları etkilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

4 ) I.  Boğazlar Meselesi

II.  Hatay Meselesi

III.  Musul Meselesi

Yukarıda verilenlerden hangileri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Lozan’dan sonra Türkiye lehine çözüme kavuşturulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

5) I. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

II. Almanya’nın Ren bölgesine yeniden asker sevk  etmesi

III.  Almanya’nın Locarno Antlaşması’na son vermesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I B)Yalnız II C)  I ve II  D) II ve III    E)  I, II ve III

 

6) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre;

I. Boğazlar Komisyonu’nu kaldırılmıştır

II. Ticaret gemilerine Boğazlardan serbest  geçiş hakkı  tanınmıştır

III. Türkiye’ye Boğazlar  çevresinde asker bulundurma  hakkı tanınmıştır

Verilen maddelerden hangileri ileTürkiye’nin egemenlik hakkını sınırlayıcı durumlar ortadan kalkmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III      E) I, II ve III

 

7) 1923-38 Arası Dönemde Türkiye Dış Politikası Atatürk döneminde meydana gelen;

I.Balkan Antantı’nın kurulması

II.Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

III. Hatay’ın ilhakı gelişmelerinden

hangileri Türkiye’nin bölgesel barışı sağlama amacına yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II   C) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

8) Sadabat Paktı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye, İran, Irak ve Afganistan imzalamıştır.

B) Çok taraflı bölgesel bir antlaşmadır.

C) Saldırmazlık paktıdır.

D) Savunma için yardımlaşmayı da içerir.

E) Paktı imzalayan devletler birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklardır.

 

9) I. II. Dünya Savaşı’nın çıkması

II.1955’te Bağdat Paktı’nın kurulması

III. 1980’de İran-Irak Savaşı’nın çıkması gelişmelerinden hangileri Sadabat Paktı’nın önemini kaybetmesinde etkilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III    E) I, II ve III

 

10) 1923-1930 arası Türkiye dış politikasında;

I. Musul

II.  Nüfus mübadelesi

III. Bölgesel pakt kurma

gibi meselelerden hangilerine öncelik verilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve II   E) I, II ve III

 

11) I. Sadabat Paktı

II.Hatay’ın anavatana katılması

III.  Balkan Antantı

verilen gelişmelerden hangileri ile sınırlarımızda değişiklik olmuştur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II  C) I ve II   D) II ve III     E) I, II ve III

 

12) I. Bulgaristan

IIArnavutluk

III.  Yunanistan

Yukarıdaki devletlerden hangileri Balkan Antantı’na katılmamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II D) II ve III    E) I, II ve III

Test 5  1. B   2. B    3. C    4. C    5. E     6. D    7. A   8. D    9. E    10. D    11. B    12. CBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir