? 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testi 3 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Karışan saatler içinde hatırana

Bazı sabahlarla ikindiler yan yana

Değişik gülleri sanki tek bir baharın

Bakir hülyasıyla beyaz ve ürkek yarın

O sükût bahçesi, ufuklarda kuş yerine

Hasret kanat çırpar düşünen ellerine

1. Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

A) Yeni

B) Saf (Öz) şiir

C) Beş Hececiler

D) Yeni

E) Toplumcu şiir


2. “Saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Biçime ve yaratıcı imgeye önem verilmiştir.

B) Eserlerde sembolizmin izleri görülür.

C) Şiir soylu bir sanat kabul edilmiştir.

D) Estetik haz oluşturmak amaçlanmıştır.

E) Didaktik (öğretici) bir tutum izlenmiştir.


Bir adın kalmalı geriye

Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde

Aynaların ardında sır

Yalnızlığın peşinde kuvvet

Evet nihayet

Bir adın kalmalı geriye

Bir de o kahreden gurbet

3. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Saf (öz) şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır.

B) Serbest ölçüyle yazılmıştır.

C) Sanatsal bir anlatımla imgelere yer verilmiştir.

D) Geleneksel şiir anlayışını yansıtan yapı ögeleri vardır.

E) Dize tekrarı yapılarak anlatım daha güçlü hâle getirilmiştir.


Hiç olmazsa unutmamak isterdim

Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar

Yalnız bırakmayın beni hatıralar

Az yanımda kal, çocukluğum

Temiz yürekli, uysal çocukluğum

4. Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Özlem

B) Pişmanlık

C) Kırgınlık

D) Karamsarlık

E) Umut


5. “Saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” içerisinde değerlendirilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler

B) Hisarcılar

C) Maviciler

D) Genç Kalemler

E) Yedi Meşaleciler

 

 

Oda içinden duyar

Oluktan düşenleri

Sofa, geceyi oyar

Dinler merdivenleri

Sabri Esat Siyavuşgil

 

Ecel büke belimizi

Söyletmeye dilimizi

Hasta iken hâlimizi

Soranlara selam olsun

Yunus Emre

6. Bu şiirlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçü

B) Zihniyet

C) Uyak düzeni

D) İmge

E) Kullanılan sanat

 

Ne hasta bekler sabahı

Ne taze ölüyü mezar

Ne de şeytan bir günahı

Seni beklediğim kadar

 

Geçti istemem gelmeni

Yokluğunda buldum seni

Bırak vehmimde gölgeni

Gelme artık neye yarar

7. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) dörtlük “abab”, II. dörtlük “aaab” şeklinde uyaklanmıştır.

C) Redif ve tam uyak kullanılmıştır.

D) İmgeler kullanılarak anlam pekiştirilmiştir.

E) Kapalı, anlaşılmaz bir dil söz konusudur.


Yedi Meşale topluluğunun şiire en sadık şairidir. Ev, aile sevgisi, anılar şiirlerinde işlediği temalardır. Daha çok heceyle ve sade dille yazmıştır. 1940’tan sonra serbest şiirler de yazmıştır. Öykülerinde ise genellikle

anılarına yer vermiştir.

8. Bu parçada özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Sabri Esat Siyavuşgil

D) Ziya Osman Saba

E) Yusuf Ziya Ortaç


İçimde damla damla bir korku birikiyor

Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler

Üstüme camlarını, hep simsiyah dikiyor

Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler

9. Bu dizeler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine örnek gösterilebilir?

A) Dadaizm

B) Fütürizm

C) Sembolizm

D) Kübizm

E) Sürrealizm

 

10. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ahmet Muhip Dıranas – Olvido

B) Ahmet Hamdi Tanpınar – Bir Adın Kalmalı

C) Necip Fazıl Kısakürek – Örümcek Ağı

D) Cahit Sıtkı Tarancı – Odalar ve Sofalar

E) Ziya Osman Saba – Nefes Almak


Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

“Ağaç” ve “Büyük Doğu” dergilerini çıkarmıştır.

Soyut konuları metafizik ürpertiyi anlatmakta başarılıdır.

Mistik bir anlayışı benimsemiştir.

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen sanatçıya ait değildir?

A) Çile

B) Geçen Zaman

C) Ben ve Ötesi

D) Bir Adam Yaratmak

E) Kaldırımlar


Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder

Dante gibi ortasındayız ömrün

Delikanlı çağımızdaki cevher

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün

Gözünün yaşına bakmadan gider

12. Bu dizeler dil, anlatım özelliği ve konusu düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?

A) Sezai Karakoç

B) Orhan Veli Kanık

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek

Test 3  1. B    2. E    3. D    4. A    5. E   6. A    7. E    8. D    9. C    10. D    11. B    12. DBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir