? 2016 Kpss Ortaöğretim Vatandaşlık Cevapları | Evvel Cevap
Ana Sayfa / KPSS Soruları / 2016 Kasım KPSS Ortaöğretim Soruları / 2016 Kpss Ortaöğretim Vatandaşlık Soruları ve Cevapları

2016 Kpss Ortaöğretim Vatandaşlık Soruları ve Cevapları

2016 Kpss Ortaöğretim Vatandaşlık Soruları ve Cevapları

2016 Kpss Ortaöğretim Anayasa Soruları ve Cevapları

46. 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 6
 5. 8
 • Doğru cevap: D

***************

47. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir?

 1. Cumhurbaşkanı
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
 3. Anayasa Mahkemesi
 4. Yargıtay
 5. Başbakan
 • Doğru cevap: B

***************

48. 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, görevine dönmesine kadar aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır?

 1. İçişleri bakanı
 2. Anayasa Mahkemesi başkanı
 3. Başbakan
 4. Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı
 • Doğru cevap: E

***************

49. Aşağıdakilerden hangisi idari işlem niteliği taşımaz?

 1. Kanun
 2. Tüzük
 3. Sirküler
 4. Tebliğ
 5. Müşterek kararname
 • Doğru cevap: A

***************

50. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarabilir?

 1. Bahçelievler Mahallesi muhtarı
 2. Afyonkarahisar Belediyesi
 3. Konya il Emniyet Müdürlüğü
 4. Kütahya valisi
 5. Acıpayam ilçe idare Kurulu
 • Doğru cevap: B

***************

51. Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallann karşılıklannı oluşturan bedelin ödenmesi yoluyla, mülkiyetlerinin idareye geçirilmesini sağlayan usul aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Devletleştirme
 2. Özelleştirme
 3. Kamulaştırma
 4. Istimval
 5. Geçici işgal
 • Doğru cevap: C

***************

52. Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde kanunlar ile aynı basamakta yer alabilir?

 1. Genelgeler
 2. Yönetmelikler
 3. Uluslararası antlaşmalar
 4. Anayasa
 5. Tüzükler
 • Doğru cevap: C

***************

53. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez?

 1. Şekil özgürlüğü
 2. Sözleşme yapma özgürlüğü
 3. Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü
 4. Tarafların anlaşarak sözleşmeyi ortadan kaldırma veya değiştirme özgürlüğü
 5. Sözleşmeyi emredici hukuk kurallarına aykırı düzenleyebilme özgürlüğü
 • Doğru cevap: E

***************

54. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer” ifadesiyle tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İdare merkezi
 2. Şube
 3. Yargı yeri
 4. Yerleşim yeri
 5. Uyrukluk
 • Doğru cevap: D

***************

55. Aşağıdakilerden hangisi, ilki 1975 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı filmlerinin yönetmenlerinden biridir?

 1. Zeki ökten
 2. Memduh Ün
 3. Türker Inanoğlu
 4. UmurBugay
 5. Ertem Eğilmez
 • Doğru cevap: E

***************

56. Türkiye’de aşağıdaki lisans programlarından hangisinin öğretim süresi diğerlerine göre daha uzundur?

 1. İngilizce öğretmenliği
 2. Bilgisayar mühendisliği
 3. Tıp
 4. Mimarlık
 5. Hukuk
 • Doğru cevap: C

***************

57. Başlangıç meridyeninin geçtiği kabul edilen Greenwich, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?

 1. İngiltere
 2. Güney Afrika
 3. Avustralya
 4. Kanada
 5. Amerika Birleşik Devletleri
 • Doğru cevap: A

***************

58. 1913 yılında Kırşehir’de doğan; Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri, Ay Dost Şu Yalan Dünyadan Usandım başta olmak üzere seslendirdiği pek çok bozlakla anılan âşık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Şeref Taşlıova
 2. Veysel Şatıroğlu
 3. Davut Suları
 4. Muharrem Ertaş
 5. Hacı Taşan
 • Doğru cevap: D

***************

59. 2016 yılının Eylül ayında düzenlenen Yaz Paralimpik Oyunları aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?

 1. Japonya
 2. Brezilya
 3. Rusya Federasyonu
 4. Ispanya
 5. Çin Halk Cumhuriyeti
 • Doğru cevap: B

***************

60. Aşağıdaki illerin hangisinde yer alan üniversitenin adı, “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir?

 1. Balıkesir
 2. Giresun
 3. Osmaniye
 4. Erzincan
 5. Niğde
 • Doğru cevap: E

***************Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir