? 2016 Ygs Felsefe Soruları ve Cevapları | Evvel Cevap
Ana Sayfa / YGS Soruları / 2016 Ygs Felsefe Soruları ve Cevapları

2016 Ygs Felsefe Soruları ve Cevapları

2016 Ygs Felsefe Soruları ve Cevapları

13 Mart 2016 yılında yapılan Ygs Felsefe Sorularının Cevapları 

28. Aristoteles, var olanı var olan olarak ele alan felsefe disiplinini “ilk felsefe” olarak adlandırır. Bu felsefe disiplininin, varlığı bir bütün olarak ele aldığını ve varlığın ilk ilke ve nedenlerini ortaya koyduğunu söyler.

Bu parçaya göre, Aristoteles’in ilk felsefe olarak adlandırdığı felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ontoloji         B) Epistemoloji     C) Etik       D) Estetik        E) Mantık

*********************************

29. Bir masal kahramanı olan “deniz kızı”nın var olduğu ya da olmadığı bilgisini doğru kabul etmem için bu bilgiye yalnız başıma benim sahip olmam pek de önemli değildir. Fakat “deniz kızı”nın denizde var olan bir varlık olduğu bilgisini benim dışımdaki kişiler de doğru kabul ediyorsa ancak o zaman bu bilginin doğruluğundan söz edebilirim.

A) Açıklık         B) Yarar     C) Tutarlılık          D) Uygunluk       E) Tümel uzlaşım

*********************************

Bu parçada görüşlerini dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisini bilginin doğruluk ölçütü olarak kabul etmektedir?

30. Berkeley, maddenin varlığını niçin yadsımıştır? Berkeley’nin gerçek bir dil araştırmasına tabi tutarak sıkı bir yoklamadan geçirdiği şey, “maddenin kendisi” değil de “madde” sözcüğü, bunun kullanılışı ve anlamıdır. Bu tavrıyla o, düşünmeye bir yöntem değişikliği getirir. Çünkü bir anlam taşıyormuş gibi görünen, anlamdan yoksun ifadeler olabileceğini görmüştür.

Bu parçada sözü edilen yaklaşım, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 A) Analitik felsefe

 B) Fenomenolojik yöntem

 C) Metodik şüphe

 D) Tümevarımcı yaklaşım

 E) Pragmatik yaklaşım

*********************************

31. Değişmez bir insan doğası yoktur. İnsanı var eden sadece kendi eylemleridir. Yani, insan önce var olur ve ardından kendi eylemleri ile kendi özünü ve doğasını oluşturur. Bu özü oluştururken yapabileceği eylemleri kısıtlayan, kendi iradesi dışında hiçbir güç yoktur. Bu durumun en önemli sonuçlarından biri, insanın eylemlerinde tamamen özgür olduğu gerçeğidir.

Bu parçadaki düşünceler, aşağıdaki görüşlerden hangisine yakındır?

 A) Hobbes’un bencilliğine

B) Sartre’ın varoluşçuluğuna

C) Epiküros’un hazcılığına

D)  Proudhon’un anarşizmine

E)  Bergson’un sezgiciliğine

*********************************

32. İnsanların mecbur olmadıkları, başka türlü davranabilecekleri hâlde belli bir şekilde davrandıkları için alkışlandıkları veya mahkûm edildikleri, ödüllendirildikleri ya da cezalandırıldıkları genelgeçer ahlakımızın tamamı sorumluluk kavramını içerir; sorumluluk ise siyah ile beyaz, haklı ile haksız, haz ile ödev arasında seçim yapma özgürlüğünü içerir. Böyle bir seçim yapma özgürlüğümüz olmasaydı hiç kimseye “Onu yapmak zorunda mıydın? Onu hangi ihtiyaçtan ötürü yaptın?” diyemezdik. Bu tür soruların gerisindeki varsayım kişinin onu yapmayabileceği veya başka bir şey yapabileceğidir.

Bu parçada savunulanlar;

I.  determinizm,

II. indeterminizm,

III. otodeterminizm

özgürlük anlayışlarından hangilerine uygundur?

A) Yalnız I   B) Yalnız  II       C) I ve II    D) I ve III        E) II ve III

*********************************

33. Tanrının varlığını açıkça reddetmediği hâlde açıkça kabul de etmeyen, “Tanrı vardır.” veya “Tanrı yoktur.” diyebilmek için bilgimizin yeterli olmadığını öne süren ve bu nedenle tanrının varlığı veya yokluğu üzerine ontolojik bir kanıtlamanın mümkün olmadığını iddia eden görüş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateizm     B) Teizm     C) Agnostisizm      D) Deizm     E) Panteizm

*********************************

34. Doğanın bedensel ve zihinsel yetenekleri dağıttığı doğal durumda insanlar arasında saf bir eşitlik vardır. Bedensel olarak güçlü ve hızlı düşünen bir insanla, zayıf ve yavaş düşünen insan arasındaki fark, birinin diğerine üstünlük iddiasını doğrulayacak kadar fazla değildir. Çünkü bedensel ve zihinsel olarak zayıf olan kişi, yeteri kadar insanla veya bir hile ile güçlü olanı öldürmeye yetecek kadar güçlü sayılır. Bu doğal eşitlik güçlü, zayıf herkesin ölüm korkusu yaşamasına ve diğer insanlara karşı güvensizlik hissetmesine neden olur. Bu güvensizliğin sonucu ise herkesin herkese karşı daimî bir savaş hâlinde olmasıdır. Bunu engellemek için insanlar kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile bazı haklarını devlete devrederler.

Thomas Hobbes’un görüşlerini yansıtan bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar barışı sağlamak için devletle sözleşme yaparlar.

B) İnsanlar doğuştan eşit oldukları için bir otoriteye ihtiyaç duyarlar.

C) Toplumsal yaşama geçişle insanlar arasındaki eşitlik güvensizliğe neden olur.

D) Devlet kendi başına bir amaç değil, barışı sağlamak için bir araçtır.

E) Devlet insanlar arasındaki sözleşmenin sonucudur.

*********************************

35. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm kuğuların beyaz olmasından çıkardığımız “Tüm kuğular beyazdır.” sonucu, gelecekte göreceğimiz tüm kuğuların beyaz olacağını ifade eder. Ancak, biz geleceği henüz yaşamadık ve gelecekte siyah bir kuğu görmeyeceğimizi bilmiyoruz.

Karl Popper’ın bu gerekçeyle, pozitivist bilim anlayışında karşı çıktığı temel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğrulanabilirlik   B) Yanlışlanabilirlik    C) Uygulanabilirlik    D) Açıklanabilirlik   E) Sınanabilirlik

2016 Ygs Felsefe Sorularının Cevapları

28.A  29.E  30.A  31.B  32.E  33.C  34.A  35.A

*********************************5 Yorumlar

  1. Son soru B veya E olması lazım nasıl A oluyor anlayamadım doğrusu

    • paragrafı iyi oku bence oku orda sana kuğuların renginden bahsetmiş bundan sonraki renklerin siyah olamayacağı ne malum diyo yani tüm kuğular beyazdır cümlesinde kuşku uyandırmış kısacası doğruluğu net deyil o yüzden a b şııkkı ve e şıkkı tamamen alakasız

      • paragrafı iyi oku bence orda sana kuğuların renginden bahsetmiş bundan sonraki renklerin siyah olamayacağı ne malum diyo yani tüm kuğular beyazdır cümlesinde kuşku uyandırmış kısacası doğruluğu net deyil o yüzden a b şııkkı ve e şıkkı tamamen alakasız

  2. yıldız turhan

    Karl poper bilim felsefesine farklı bir bakış açısı getirip klasik bilim anlayışının doğrulanabilirlik kavramı yerine yanlışlanabilirlik kavramını getirmiştir.

  3. Arkadaşlar, poper ın bakış açısı yanlışlanabilirlik evet ama soruyu dıkkatlı okursanız eleştirdigi bakış açısı dogrulanabılırlık.Bız gecelegı yasamadık ve gelecekte sıyah kuğu görebilecegimizi bilmiyoruz sen bu bilgiyi nasıl (DOGRULUYORSUN) demek istiyor ayrıca bu sorular 2016 ygs sorularıdır yanlışlık olsaydı zaten farkedilip düzeltilecekti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir