? 1. Ünite Kendimi Tanıyorum Neler Öğrendik | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Koza Yayınları / 4. Sınıf Koza Yayınları 1. Ünite Kendimi Tanıyorum Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları 1. Ünite Kendimi Tanıyorum Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları 1. Ünite Kendimi Tanıyorum Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 27, 28 1. Ünite Kendimi Tanıyorum Neler Öğrendik Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi koyunuz.

 • (D) 1. Kişisel özelliklerimiz bizi diğer insanlardan ayırır.
 • (Y) 2. Becerilerimiz bizi diğer insanlardan farklı kılmaz.
 • (Y) 3. Duygu ve düşünceler arasında herhangi bir ilişki yoktur.
 • (D) 4. Farklı düşüncelere hoşgörü ve empati ile yaklaşılmalıdır.
 • (D) 5. Duygu ve düşüncelere saygı, toplumsal barışa katkı sağlar.

B. Aşağıda verilen kelimelerden ya da kelime gruplarından uygun olanları boş bırakılan yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.

 • Bireysel farklılıklar toplumsal hayata zenginlik katar.
 • Duygularımıza ilişkin olarak zihnimizde beliren görüşlere düşünce denir.
 • Sarı saçlı olmak bireysel özelliklerden biridir.
 • Aydın’ın kendisini haksız yere suçlayan arkadaşına küsmemesi bir hoşgörü örneğidir.
 • Olayları tarihsel sıralamaya göre düzenlemeye kronoloji denir.
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletini Kurtuluş Savaşı’nda aynı amaç etrafında birleştirmesi onun yöneticilik özelliğini gösterir.

C. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

 1. Uzun boylu olmak
 2. Ela gözlü olmak
 3. Çalışkan olmak
 4. Sarı saçlı olmak

Cevap: C


2. Katıldığı resim yarışmasında iyi sonuç alacağını düşünen bir öğrencinin umduğu sonucu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir?

 1. Hayal kırıklığı
 2. Heyecan
 3. Korku
 4. Sevinç

Cevap: A


3. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü davranışa örnektir?

 1. Arzu’nun grup çalışmasında arkadaşlarına yardım etmesi
 2. Selçuk’un kolu kırılan arkadaşını ziyaret etmesi
 3. Korkmaz’ın derste öğretmenini dikkatlice dinlemesi
 4. Hakan’ın, görüşlerine katılmadığı hâlde arkadaşının konuşmasını dinlemesi

Cevap: D


4. Sahip olduğumuz resmi kimlik belgelerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 1. Kişinin adı
 2. Annesinin adı
 3. Kardeşinin adı
 4. Babasının adı

Cevap: C


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Duygu ve düşünceler bireylerin davranışları üzerinde etkilidir.
 2. Kişiler bireysel farklılıklarını kabul edip farklılıklarını olumsuz olarak değerlendirmelidir.
 3. Yaşanan herhangi bir olay karşısında tüm bireyler aynı duygu ve düşüncelere sahip olurlar.
 4. İnsanların farklı düşüncelerine saygılı davranmak zorunda değiliz.

Cevap: A


6. Atatürk’ün yeni Türk alfabesine geçildiğinde kara tahta başına geçmesi onun hangi kişisel özelliğini göstermektedir?

 1. İleri görüşlülüğünü
 2. İyi bir yönetici oluşunu
 3. Öğretici yönünü
 4. Açık sözlülüğünü

Cevap: C


7. Serkan’ın boyu uzun, Erkan’ınla ise kısadır; ama Serkan biraz kilolu, Erkan ise zayıftır. Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Serkan ile Erkan birbirine çok benzemektedir.
 2. iki öğrencinin duygusal özellikleri arasında fark yoktur.
 3. Bireyler farklı fiziksel özelliklere sahiptir.
 4. Erkan’ın kişisel özelliği Serkan ile aynıdır.

Cevap: C

1-unite-kendimi-taniyorum-neler-ogrendik-cevap 1-unite-kendimi-taniyorum-neler-ogrendik-cevaplariBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir