? 5. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 1 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 5. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

5. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Kapının kolu tamir edilmiş.

Poyrazla birlikte deniz birden kabardı.

Uçağın kanadı ağaçları sıyırıp geçti.

Bazı insanlar toplumda düşünceleriyle sivrilir.

1.  Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz   anlamda kullanılmıştır?

A) 1.           B) 2.                C) 3.                 D) 4.

2-   Bu olayı biraz kurcalayıp gerçekleri ortaya çıkaracağım.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Teftiş etmek, kontrol etmek

B) Aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak

C) Bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek

D) Bir konuyu araştırmak, eşeleme

3-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmaksözcüğü “gereken güce ulaşmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Çok bunalmıştım, dışarı çıkınca biraz açıldım.

B) Araba uzun yola çıkınca açıldı, hızı arttı.

C) Yüzerken hiç farkında olmadan kıyıdan açılmışım.

D) Kızılay’da bugün iki mağaza daha açıldı.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmamıştır?

A) Telefon bir iletişim aracıdır.

B) Nokta, bitmiş cümlelerin sonuna konur.

C) Hücre, canlının en küçük yapı taşıdır.

D) Üçgen geometrik bir şekildir.

5–   • Neredeyse bürodaki bütün işleri ben çeviriyorum.

Evin bahçesini örgülü telle çevirmişlerdi.

Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sordu.

Aşağıdakilerden hangisi, “çevirmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A) Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak

B) Yönetmek, idare etmek

C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek

D) Bir şeyin yönünü değiştirmek

6-   1. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.

2. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.

3. Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.

4. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘ince’’ sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) 1.               B) 2.                    C) 3.               D) 4.

 7  Aşağıdakilerin hangisinde “dönmek” sözcüğü “kendisini bir yandan bir yana çevirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Makinenin kolu hızla dönünce koluna çarptı.

B) Yatağında sabaha kadar dönüp durdu.

C) Şu genç, iki saattir bizim evin önünde dönüyor

D) Babam, Avrupa gezisinden yarın sabah dönüyor.

8- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Birden sıkınca tüpteki tutkal sağa sola yapıştı.

B) Ahmet nedense bugün çok

C) Bize karşı davranışları oldukça soğuktu.

D) Ben onun hırçınlığını çekemem artık.

9  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?

A) Eski yapılar birçok depreme, felakete dayanmış. (Varlığını korumak, hasar görmemek)

B) Haklı olduğumu eninde sonunda göstereceğim. (Kanıtla inandırmak)

C) Zor durumda kalsa da biriktirdiği paraya hiç dokunmadı. (Karıştırmak)

D) Şu parayı şoför beye uzatır mısınız lütfen? (Vermek, göndermek)

10-  1.   Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.

2. Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.

3. Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.

4. Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.

Yukarıdaki cümlelerde “silmek” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1              B) 2               C) 3                 D) 4

 11-  Çok yorucu bir gündü(1). O gün matematik dersinde (2)

kesirleri(3) işlemiştik. Epeyce  kafa patlattığımız için daralmıştık.(4)

Bu parçada numaralanmış sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1 numaralı sözcük gerçek anlamının dışında kulla nılmıştır.

B) 2 numaralı sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır.

C) 3 numaralı sözcük terim anlamlıdır.

D) 4 numaralı sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır.

12- 1. Yaşadığı olayları bir türlü sindiremedi.

2. Sabah uzun bir süre otobüs gelmedi.

3. Sözcükleri alfabetik sıraya göre dizdi.

4. Kuru, heyecansız bir hayattan bıkmıştı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır?

A) 1 ve 2.      B) 1. ve 4     C) 2. ve 3     D) 3. ve 4

Test 1  1. D    2. D    3. B   4. A   5. D   6. C   7. B   8. A   9. C   10. C   11. A   12. BBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir