? Dörtel Yayınları Okuma Kültürü Tema Sonu | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları / 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları 3. Tema Okuma Kültürü Sayfa 87, 88, 89 Tema Sonu Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları

TEMA SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME

KÜTÜPHANE

Kitaplar geleceğin ışıklı bir yoludur.

Kitaplar yükselişin kanadıdır, koludur.

Evrenden habersizdir kitapsız kalan insan.

Çok okuyan çok bilir, yarını parlak olur,

Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

Çölde kalan yolcular bulutlara taş tutar,

Bilimle beslenmeyen inanışlar pas tutar,

Yavrusu okumayan uluslar yas tutar.

Çok okuyan çok bilir, yarım parlak olur.

Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

Hasan TURAN

A. Aşağıdaki sorulan yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.

Şiirde kitap nelere benzetilmiştir?

 • Cevap geleceğin ışıklı yoluna
 • yükselişin kanadına
 • yükselişin koluna

“Bilimle beslenmeyen inanışlar pas tutar.” dizesinin çağrıştırdığı atasözü ve özdeyişler yazınız.

 • Cevap  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
 • İlim ilim bilmektir ilim kendini bilmektir
 • Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum

Şiirde savunulan ana duyguyu belirleyip yazınız.

 • Cevap  Bilimin önemi kitapların önemi ve faydaları

B. Aşağıdaki eşleştirmeleri numaralandırarak yapınız.

 1. Kitap
 2. İnsan
 3. Okumak
 4. -ler / lar
 5. -çe, -lik, iş
 6. öğrenci

(4) Çekim eki

(1) (2) Basit kelime

(1) (2) Kök Halinde

(3) (6) Gövde

(5) Yapım eki

(3) (6) Türemiş kelime

(2) (1) İsim kökü


C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. “Çok okuyan çok bilir, yarın parlak olur.” dizesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Beş tane basit kelime vardır.
 2. İki tane türemiş kelime vardır.
 3. İki tane kök hâlinde kelime vardır.
 4. Dört tane çekim eki almış kelime vardır.

Cevap  D

*********

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi gövde biçimindedir?

 1. Uzun sözün kısası bu,
 2. Öğütlerim değil kuru,
 3. Boş değirmen, kitapsız ev
 4. Kitabı sev, kitabı sev

Cevap C

*********

3. “Ben, kültürlü bir çevrede yetiştim.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

 1. Ailesi okumayı seviyor.
 2. Yaşadığı yerde okumamış kimse yok.
 3. Düzenli okuma alışkanlığı olan insanlarla yaşamış.
 4. Okuyan insan kazanır.

Cevap  D

*********

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kitap” bir başka varlığa benzetilmemiştir?

 1. En güzel sevgi, kitap sevgisidir.
 2. Kitap kadar güzel dost yok.
 3. Kitaplar hiç aldatmayan arkadaşlardır.
 4. Çok okuyanlar her zaman kitap gibi konuşurlar.

Cevap A

*********

5. Aşağıdakilerden hangisinde kısa çizgi İle İlgili bir bilgi yanlışı vardır?

 1. Dil bilgisinde ekleri ayırmak için konur.
 2. İkilemelerin araşma konur.
 3. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için konur.
 4. Ekler tek başına yazıldığında başına konur.

Cevap B

*********

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

 1. Babam kitap okumayı çok sever.
 2. Bu akşam Melihler bize gelecek.
 3. Ahmet: Geliyorum, dedi.
 4. Burak: (sinirli sinirli) Daha ne zaman geleceksin?

Cevap D

*********

7. “İyi bir konuşmacıyım.” diyen biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

 1. Konuşmasına uygun ifadelerle başlar.
 2. Standart Türkçe ile konuşur.
 3. Dinleyicilerle göz teması kurar.
 4. Konuşurken gereksiz sesler çıkarır.

Cevap D

*********

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde geçen altı çizili kelimelerde farklı bir anlam ilişkisi vardır?

 1. Ağabeyim güçlü kuvvetli bir adam oldu.
 2. Düzenlenen hikâye yarışmasına son öykü kitabıyla katıldı.
 3. Doğru yanlış demeden her şeyi söylüyor.
 4. Hatıra defterindeki anısını okudum, çok etkilendim.

Cevap C

*********


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardır?

 1. Gerçek bilgi kaynaklarıınız kütüphanelerimizdir.
 2. Kitaplıklar, aklın tedavi yerleridir.
 3. Kütüphaneler kültür evleridir.
 4. Her sabah bir saat yürüyüş yapıyorum.

Cevap B

*********

10. “İnsanlar; kütüphaneye okumak, dinlemek, araştırma yapmak, danışmak, bakmak ve öğrenmek için giderler.”

Yukarıdaki cümlenin ifadesinde hangi duyu organımızdan yararlanılmamıştır?

 1. Koklama
 2. İşitme
 3. Görme
 4. Dokunma

Cevap A

*********Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir