? 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 96 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Sorularınız / 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 96 Kaşağı Metninde Geçen Kelime Gruplarını Eşleştirme
Ödev Soruları

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 96 Kaşağı Metninde Geçen Kelime Gruplarını Eşleştirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 96 Kaşağı Metninde Geçen Kelime Gruplarını Eşleştirme

Kaşağı  Hayvanları tımar etmek için kullanılan, sacdan, dişli araç.

Avlu  Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan.

Hazin    Acıklı, üzüntü veren, dokunaklı, hüzünlü.

Seyis   At bakıcısı.

Tımar   Binek hayvanlarının kıllarını, derisini temizleme.

Eyer  Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya ya­rayan nesne.

Fakfon   Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünü­münde bir alaşım.

Yalak   Akan suyun çevreye sıçramasını veya akıp git­mesini önlemek için çeşme, musluk vb.nin altına konulan delikli taş tekne.

Hiddetlenmek   Kızmak, öfkelenmek.

Tay    Üç yaşına kadar olan at yavrusu.

Kuşpalazı  Çoğunlukla çocuklarda görülen, burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşı­cı hastalık, difteri.

İftira Atmak   Bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek.
 Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir