? 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Öğün Yayınları 5. Tema Sonu | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Sorularınız / 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Öğün Yayınları 5. Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 138
Ödev Soruları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Öğün Yayınları 5. Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 138

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Öğün Yayınları 5. Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 138 

ANADOLU’NUN ATASÖZLERİ

Anadolu’nun bitmez tükenmez, binlerce, on binlerce atasözü, dilden dile, ağız­dan ağıza, bize kadar ulaşan baba öğütleri, doğruyu, iyiyi telkin eden insanlık il­keleridir, “Ayağını yorganına göre uzat,” derken hesaplı ve tedbirli olmayı, “Sürü­den ayrılan kuzuyu kurt kapar,” derken birlik ve beraberliği, “Ağaç yaş iken eğilir,” derken ailede, çocukların küçük yaşta eğitimini öğütler, “Kabahat samur kürk ol­sa kimse sırtına almaz,” sözündeki gerçek her zaman, her devirde geçerlidir, “Ne ekersen onu biçersin,”, “Taşıma su ile değirmen dönmez,”,“ Keskin sirke küpüne zarardır,” atasözleri, elmas parçası gibi, devirler geçse de yıpranmaz; değerini yi­tirmez.

1. Yukarıdaki metinle ilgili üç soru oluşturunuz.

1.  sorum:  Hesaplı ve tedbirli olmak için hangi atasözünü kullanırız.

2.  sorum: Keskin sirke küpüne zarar verir ataösözü hangi durumlarda kullanılır.

3. sorum: Taşıma suyu ile değirmen dönmez atasözü hakkında neler söylenebilir.

********************

2.  Aşağıdaki cümlelerin öznel mi yoksa nesnel yarglar mı taşıdğını yanlarına yazınız.

 • Nasrettin Hoca, Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde doğmuştur, (  N  )
 • Malazgirt Savaşı, Selçuklu ordusunun zaferiyle sonuçlandı, (  N  )
 • Geleneksel el sanatlarımızdan en ilginci halı ve kilim dokumacılığıdır, (  Ö   )
 • Karagöz’ün olmadığı bir ramazan etkinliği düşünülemez, (   Ö    )
 • Bu kitapta, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş yirmi dört türkü yer alıyor, (  N )
 • Orta oyununun tanıtılması için yapılan çalışmalar yeterli değil, (  Ö   )
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel sporlarımızın yaşatılması için bir proje başlatmış, (  N  )
 • Ankara’daki Etnoğrafya Müzesini herkesin görmesi gerekir, (   N  )

********************

3. Konuşurken “kâğıt”   yerine “kağat”, “rüzgâr” yerine de “rüzgar” diyen bir ki­şi, konuşma ile ilgili aşağıdaki hatalardan hangisini yapmaktadır?

A) Standart Türkçe ile konuşmamaktadır,

B) Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurmamaktadır,

C) Kelimeleri doğru telaffuz etmemektedir,

D) Nezaket kurallarına uymamaktadır.

Doğru cevap: C şıkkıdır. Kelimeleri doğru telaffuz etmemektedir,

********************

 4. Yazma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazı bir ana fikir etrafında planlanmalıdır,

B) Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır,

C) Ana fikir yardımcı fikirlerle desteklenmelidir,

D) Yazı sıradan ifadelerle sonuca bağlanmalıdır.

Doğru cevap: D şıkkıdır. Yazı sıradan ifadelerle sonuca bağlanmalıdır.

********************

5. Aşağıdaki örneklerde kesme işareti niçin kullanılmıştır? Açıklayınız.

a) TRT’den, THY’nin MEB’e

 • Kısaltma halindeki kurum isimlerden sonra kesme işareti konur.

b) Arif Nihat Asya’nın, Türkiye’yi, Akdeniz’e

 • Özel isimlere ek getirildiğinde kesmek işareti kullanılır.

c) 1985’te, 8’inci, 3’lük

 • Sayı ve taihlerden sonra kesme işareti koyulur.

d) Mustafa Bey’den, Gönül Hanım’da, Nuri Efendi’ye

 • Unvanlardan sonra kesme işareti kullanılır.

6. Yakın anlamlılık ilişkisine örnek olabilecek bir kelime çifti belirleyiniz. Belir­lediğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Belirlediğim kelime çifti: Hızlı ve acele.

 • Birinci cümlem: Okula yetişmek için hızlı adımlarla yürü.
 • İkinci cümlem: Geç kalıyorsun acele et.

********************

7. Aşağıdaki cümlede yer alan sıfat tamlamalarının altlarını çiziniz.

 • Okulumuzun geniş bahçesinde neşeyle oynardık,
 • Yarın şu mektubu postaya verir misin?
 • Bazı günler evden dışarı çıkmazdı,
 • Çocuk mavi ceketini giyip dışarı çıktı,
 • Birkaç kişi daha yardım edince yolu açmayı başardılar,
 • Tren arızalanınca iki saat beklemek zorunda kaldık,
 • Çalışmaya hangi gün başlayacağız?
 • Sonunda bana da bir yer gösterdiler de ayakta kalmaktan kurtuldum
 • Mehmet Kaptan, bu denizi avucunun içi gibi bilir.
 • Şu apartmanın ikinci katında oturuyoruz.

********************

8 Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangi görevde kulla­nılmış olduklarını belirleyiniz. Bu kelimeleri ilgili kutulara yazınz.

 • Kar çok yağdı fakat bu yıl yollar kapanmadı. (Bağlaç)
 • Çıralardan birini çakmak ile tutuşturdu. (Edat)
 • Oh, sonunda bu zor işi de bitirdik! (Ünlem)
 • Paramız var ama öyle her istediğimizi alamayız. (Bağlaç)
 • Yahu! Hâlâ işin bitmedi mi? (Ünlem)
 • Ağabeyim dinlenmek için odasına çekildi. (Edat)
 • Adam, “Of, bu ne sıcak!” diye söyleniyordu. (Ünlem)
 • Ödevlerini bitir de biraz sohbet edelim. (Bağlaç)
 • Kendime göre bir elbise almak istiyorum. (Edat)

********************

9.  Aşağıda yay ayracın “()” kullanımına ilişkin örnekler verilmiştir. Her bir ör­neği inceleyiniz. Örneklerden yola çıkarak yay ayracın kullanımına ilişkin ku­ralları yazınız.

Şair Goethe (Göte) “Bir destan yazmaya karar verirseniz ona küçük şiirlerle başla­malısınız,” der, Nitekim bütün büyük işler başarmış adamlar küçük işleri başara başa- ra büyük işlere geçmişlerdir.(Şevket RADO)

 • Yabancı şairlerin okunuşları yay ayraç içinde gösterilir.

Sadrazam — (Öfkeyle) Canım öyle iş olmaz! Bizim düşündüğümüz bu basit planı düşman düşünemez mi?

 • Tiyatro metinlerinde duygular parantez içinde gösterilir.

Konuyu şu iki yönden ele alacağız?

1) Hava Kirliliği

2) Denizlerin Kirliliği

Sıralamalardan sonra yay ayraç getirilir.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlayanla tamlananın arasına sıfat gir­miştir?

A) Soğuk, odanın kırık camından içeri giriyordu,

B) Öğretmenim bana güzel bir hikâye kitabı armağan etti,

C) Uzun ve zor bir yolculuktan sonra şehre ulaşmıştık,

D) Mavi gökyüzü şen martılarla kaplıydı.

Doğru cevap: A şıkkıdır. Soğuk, odanın kırık camından içeri giriyordu.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir