? 7. Sınıf Ekoyay Yayınları Kim Ne Yapardı | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık / 7. Sınıf Ekoyay Yayınları Kim Ne Yapardı

7. Sınıf Ekoyay Yayınları Kim Ne Yapardı

7. Sınıf Ekoyay Yayınları Kim Ne Yapardı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay  Yayınları 6. Ünite Yaşayan Demokrasi Sayfa 89 Kim Ne Yapardı 5. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Kim Ne Yapardı

Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan ve Anayasa Mahkemesi başkanının görev ve sorumluluktan nelerdir? Bu kişiler görev ve sorumluluklarını kimlerle birlikte yerine getirirler? Yazınız.

 • Cumhurbaşkanı: 
 • Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak • Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek • Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek • Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay cumhuriyet başsavcısını, Askerî Yargıtay üyelerini seçmek.
 • TBMM başkanı:
 • Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek.
 • Genel Kurul görüşmelerini yönetmek.
 • Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek.
 • Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak.
 • Danışma Kuruluna başkanlık etmek
 • Başbakan:
 • Başbakan, bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlar.
 • Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek, Bakanlar Kurulunun çalışma düzenini  ve disiplinini sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Başbakan, Bakanlar Kurulunun programından ve uygulanmasından veya önemli bir politika girişiminden, Cumhuriyet Meclisine karşı sorumludur.
 • Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder.  Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde veya Başbakanın istemi üzerine Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir.  Cumhurbaşkanı oy kullanamaz.
 • Başbakan, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; Devletin ve kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez. Başbakanın maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.


2 Yorumlar

 1. Ananyasa mahkemesi baskani niye yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir