? 7. Sınıf Sonuç Yayınları Fen Bilimleri 5. Ünite | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Fen Bilimleri Sonuç Yayınları / 7. Sınıf Sonuç Yayınları Fen Bilimleri 5. Ünite İnsan ve Çevre İlişkileri Cevapları

7. Sınıf Sonuç Yayınları Fen Bilimleri 5. Ünite İnsan ve Çevre İlişkileri Cevapları

7. Sınıf Sonuç Yayınları Fen Bilimleri 5. Ünite İnsan ve Çevre İlişkileri Cevapları

7. Sınıf Sonuç Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178, 179 5. Ünite İnsan ve Çevre İlişkileri Cevapları

5. ÜNİTE NE KADAR ÖĞRENDİK CEVAPLARI

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim yılında okutulacak 7. Sınıf Ortaokul Fen Bilimleri ders kitabının ünite sonu değerlendirme sorularının cevaplarını sitemizde yayınlıyoruz. Umarız ki genç öğrenci arkadaşlarımıza yardımımız bir nebze de olsa dokunur. Ünite sonundaki değerlendirme sorularını çözdükten sonra kontrol amaçlı sitemizdeki cevap anahtarına bakınız. 

A. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük ve sözcük gruplarıyla tamamlayınız.

habitat – nesli tükenen türler – biyo-çeşltlilik – popülasyon – nesli tükenme tehlikesi altındaki türler – ekoloji

 1. Nesli tükenen türler nesli tamamen yok olmuş canlılardır.
 2. Vaşak, ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasındadır.
 3. Biyo-çeşitlilik bir ekosistem veya tüm dünyada bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir.
 4. Doğal çevrede yaşayan canlılar, bu canlıların canlı ve cansız çevre ile etkileşimleri ekoloji adı verilen bilim dalı tarafından incelenir.
 5. Her canlı türünün doğal olarak yaşamım sürdürebildiği bir yaşam alanı vardır. Bu yaşam alanına habitat adı verilir.

B. Aşağıdaki çalışmayı yapınız.

 • Yaşadığınız yerin ekolojisini tanımak için ekolojik yönden ilgi çekici noktalan gösteren bir harita oluşturunuz.
 • Bunun için çalışacağınız bölgeye ait büyük ölçekli bir harita bulunuz.
 • Bölgeyi gezerek önemli ekosistemlerin yerlerini saptayınız ve haritanızda işaretleyiniz.
 • Kullandığınız simge ve renkleri açıklayan kısmı eklemeyi unutmayınız.

Cevap  Bu etkinliği siz kendi yaşadığınız yeri düşünerek yapmalısınız.


C. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyondur?

 1. Okuldaki tüm öğrenciler ve sınıflar
 2. Okul binası
 3. Okuldaki tüm öğrenciler
 4. Okuldaki tüm canlı varlıklar ve okul binası

Cevap  C

************

2. Denizaltının habitatı hangi seçenekte verilmiştir.

 1. Çöl
 2. Deniz
 3. Orman
 4. Buzul

Cevap  B

************

3. Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerdendir.

 1. Dinozor
 2. Mamut
 3. Kardelen
 4. Tasmanya Kaplanı

Cevap  C

************

4. Aşağıdakilerden hangisi, biyo-çeşitliliği azaltan faktörlerden değildir?

 1. Sanayileşmenin artması
 2. İklim dengelerinin bozulması
 3. Kaçak avlanma faaliyetlerinin artması
 4. Doğa koruma çalışmalarının yaygınlaşması

Cevap  D

************

5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, diğerlerini de kapsar?

 1. Habitat
 2. Ekosistem
 3. Popülasyon
 4. Tür

Cevap  B

************

6. Aşağıdakilerden hangisi, nesli tükenme tehlikesi altındaki bitkilerden değildir?

 1. Papatya
 2. Çöven
 3. Sığla
 4. Çorak gülü

Cevap  A

************Tek Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir