? 7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi 5 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 7. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

7. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?

A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı.

B) Salondaki bütün masalar kusursuz görünüyor.

C) Zor günlerimde bana çok yardım etmişti.

D) Atların boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu.

1. Harçlığını alan çocuk güle oynaya bayram yerinegitti.

2. Yaşlı adam merdivenleri ağır aksak çıkıyordu.

3. Konuyu iyi anlayabilmemiz için yavaş yavaş tekraretti.

4. Adam, yalan yanlış sözlerle bizi oyalıyordu.

2. Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili söz grubu zarf göreviyle kullanılmamıştır?

1) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.

3. ‟Sert” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) İş yerindeki sert yönetim herkesi bıktırdı.

B) Yeni gelen müdür toplantıda sert konuştu

C) Bu bölgenin en kötü yanı, sert iklimiydi.

D) Sert bir hareketle rakibini yere serdi.

4. ‟Akşam” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Ustalar yarım kalan işleri akşam bitirecek.

B) Akşam, yalnızlığı üzerimize bir yorgan gibi serdi.

C) Huzuru arayan insanlar akşam sessizliğini beklerler.

D) Onun için bahar bir gündüz, kış ise bir akşamdı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili yer-yön bakımından etkileyen bir zarf kullanılmıştır?

A) Ailesini ziyaret etmek için Tavşanlı’ya gitti.

B) Çocuklar evde sessizce seni beklediler.

C) Boya kovasını almak için merdivenden aşağı uzandı.

D) Annem yemekleri yaptıktan sonra dışarıya çıktı.

6. ‟Az” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf göreviyle kullanılmamıştır?

A) Kelimeleri özenle seçer ve az konuşurdu.

B) Sabredin, yolumuzun bitmesine az kaldı.

C) Marketten iki ekmek ve az peynir aldı.

D) Sağlığına dikkat eder, az yerdi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

B) İstanbul otobüsü şimdi kalkacak.

C) Futbol turnuvası yarın başlayacak.

D) Sınavınız iki dakika sonra bitecek.

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmıştır?

A) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

C) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.

D) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

1 Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle

2 Ama her defasında geri döndüm seninle

3 Hangi düğüm çözülür, nazla, sitemle, kinle?

4 Ne olur bir gün beni, kapında olsun dinle.

9. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?

A)1. B) 2. C) 3. D) 4.

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiili durum yönünden etkilemektedir?

A) Bilgisayar eski ama birazdan açılır.

B) Karanlıkta yukarı baktı ve yıldızları saymaya başladı.

C) Bu kadar zor bir soruyu çözmeyi nasıl başardın?

D) Çocuğu uyandırmamak için kapıyı yavaşça kapattı.

11. Ödül töreninin başlamasını sabırsızlıkla bekledik.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekiyle aynı türde bir zarf kullanılmıştır?

A) Farklı bir bakış açısıyla meseleyi kolayca çözdü.

B) Toplantıya katılanların çok ilginç düşünceleri vardı.

C) Yanlış odaya girince içeridekilerden özür diledi.

D) Bu bereketli topraklarda ne kadar yaşadınız?

(1) Hayri, sabah erkenden evden çıktı. (2) Elleri cebinde, ıslık çalarak yokuştan aşağı indi. (3) Öğleden sonra

bir iş görüşmesine gidecekti. (4) Bunun için hazırlık yapmalıydı.

12. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

A) 1. ve

B) 1. ve

C) 2. ve

D) 3. ve

7. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 5 Sorularının Cevapları

Test 5    1. C    2. D    3. B    4. A   5. C    6. C    7. A    8. D    9. B    10. D    11. A    12. CBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir