? 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım Testi 1 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1)Yukarıdaki şemada Mustafa Kemal’in gittiği okulların doğru bir şekilde sıralanması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4

2) Mustafa Kemal’in eğitim hayatıyla ilgili;
1- Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.
2- Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.
3- Askeri okullarda okumayı istememiştir.
durumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1, 2 ve 3

3) Mustafa Kemal’in okul hayatına devam etmek için döndüğü Selanik o yıllarda karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti.
Bu bölgenin ve Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde nasıl etkili olmuştur?
A) Gelecekte ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesine
B) Çevresine karşı çok duyarsız kalmasına
C) Arkadaşlarıyla kötü vakit geçirmesine
D) Osmanlının yıkıldığını kabul etmesine

4) Bulmacada yer alan Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar ile aşağıdaki şehirlerden hangisi eşleşmez?
A) Manastır
B) Sofya
C) İstanbul
D) Selanik

5) Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü askeri okullar yandaki çiçekten çıkarılacaktır. Buna göre çiçeğin yeni görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

  1. A)
    B)
    C)
    D)

6) Mustafa Kemal’in çocukluğu ve eğitimi hakkında bilgi veriniz? 

Yukarıda verilen soruya aşağıdakilerden hangisi  cevap olarak verilemez?
A) Küçük yaşta babasını kaybetmiştir.
B) Annesi askeri okula gitmesini istememiştir.
C) Ailesinden uzakta yatılı okullarda eğitim görmüştür.
D) Öğrenim hayatını Selanik’te tamamlamıştır.

7) Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisinde okurken Ömer Naci ile arkadaşlık etti. İleride ünlü bir hatip olarak tanınacak olan bu kişi Mustafa Kemal’in hitabet ve edebiyat sevgisinde etkin rol oynamıştır.
Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili;
1- Arkadaşlarından etkilenmiştir.
2- Büyük bir yazardır.
3- Eğitim hayatını yarıda bırakmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3

8) Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde çok başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Arkadaşları arasında zekası ile kısa sürede kendini gösterdi. Okulda başarılı öğrencilere verilen sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevlerin üstesinden başarılı bir şekilde geldi.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
1-Görev bilinci gelişti.
2-Özgüveni arttı.
3-Başarısından dolayı sınıf atladı.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1, 2 ve 3

9) Askerlikte yükselmenin tek yolu kurmaylık sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine gidebilecekti.
Bir gün:
-‘Kurmay subay olmazsan ne yaparsın?’ diye yarı ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arif’i derhal susturmuştur.
-‘ Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay olacağım’’ diyerek cevap vermiştir.
Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevapla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kişilik sahibidir.
B) Kararlıdır.
C) Liderdir.
D) Birleştiricidir.

10) 1- İlk defa askeri eğitim aldı.
2- Kurmay yüzbaşı olarak bitirdi.
3- Lise öğrenimini burada tamamladı.

‘’?’’ işaretli olarak verilen yerlere yukardan aşağıya sırasıyla hangileri gelmelidir?
A)
3-2-1
B) 1-2-3
C) 3-1-2
D) 2-3-1

11)Aşağıda verilen şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü yerlerden değildir?
A)
İstanbul
B) Manastır
C) Selanik
D) Şam

12) Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuş ve yakından takip etmiştir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdir.
Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal İle ilgili;
1- Fikir hayatı gelişmiştir
2- Askeri tecrübeler kazanmıştır
3- İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)
Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

Test 1 1. D   2. C   3. A   4. B   5. C   6. D   7. A   8. C   9. B   10. C   11. D   12. ABir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir