? 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım Testi 3 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1) ‘’Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır’’
Mustafa Kemal’in bu sözü hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?
A) İleri görüşlülüğü
B) Vatanseverliği
C) Liderliği
D) Mantıklılığı

2) Mustafa Kemal’in Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sofya
B) İstanbul
C) Selanik
D) Suriye

3) ‘’… Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini hürriyet ve demokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak başarı kazanan büyük Türk önderi yalnız Türkiye için değil dünyanın bütün hür milletleri için ilham kaynağı olmaya devam edecektir.’’
Verilen metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Olaylara duygusal yaklaşır.
B) Barışsever bir kişiliktir.
C) Evrensel bir kişiliktir.
D) Farklı fikirlere saygı gösterir.

4) Mustafa Kemal ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangi şehire ait bilgi verilmemiştir?
A) Manastır
B) İstanbul
C) Selanik

D) Çanakkale

5) Mustafa Kemal’in hayatında önemli yeri olan şehirlerden birisi de hiç kuşkusuz Selanik’tir.
Selanikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Liman ve demiryoluyla dünyanın farklı yerleriyle bağlantısı vardı.
B) Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliğinin bir bölümü burada geçti.
C) Ticari önemi nedeniyle çok sayıda tüccar bu şehri ziyaret ediyordu.
D) Mustafa Kemal lise eğitimini bu şehirde aldı.

6) Mustafa Kemal Ataşemiliterlik görevini hangi şehirde yapmıştır?
A) Sofya
B) Manastır
C) Selanik
D) Şam

7) Yukarıda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Sofya
B) Selanik
C) İstanbul
D) Suriye

8) 1- Selanik’te doğmuş ve öğrenim hayatına burada başlamıştır
2- Selanik’ten sonra İstanbul’a giderek öğrenimine burada devam etmiştir
3- Lise öğrenimini Manastır’da tamamlamıştır
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız 1.
B) Yalnız 2.
C) Yalnız 3.
D) 1 ve 2

9) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in etkilendiği yazarlardan biri değildir?
A)
Namık Kemal
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Yusuf Ziya Ortaç

10) 1- Selanik: Mustafa Kemal’in Harp Okulunu okuduğu şehirdir.
2- Manastır: Mustafa Kemal’in lise öğrenimini gördüğü şehirdir.
3- İstanbul: Mustafa Kemal’in eğitim hayatını tamamladığı şehirdir.
Verilen bilgilerin Doğru olanlarına ‘’D’’ yanlış olanlarına ‘’Y’’ koyduğumuzda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
    1     2    3
A) Y     D    D
B) Y     Y     D
C) D     Y    D
D) D     D    Y

11) Benim yaptığım işler, bir diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir; fakat bana yaptıklarımdan değil yapacaklarımdan bahsediniz.
Atatürk’ün bu sözüne bakılarak;
1- Yaptıklarıyla övünmekten hoşlanmaktadır.
2- Daha iyisi için ileriye yönelmektedir.
3- Eleştirilere kapalıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3

12) Mustafa Kemal okul hayatından itibaren yaşantısında tek bir alanla ilgilenmemiş tarih, matematik, felsefe gibi farklı alanlarda kendisini geliştirmeye çalışmıştır.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çok yönlüdür.
B) Hayalperesttir.
C) İnkılapçıdır.
D) Bütünleştiricidir.

Test 3  1. A   2. B   3. C   4. D   5. D   6. A   7. C   8. B   9. D   10. A   11. B   12. ABir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir