? 8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi 10 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 10 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 10 Soruları ve Cevapları Çöz

8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 10 Soruları ve Cevapları Çöz

Çağımızın yeni iletişim dili olan “yüz ifadeleri” yazışmalara

renk katıyor. Küçücük ve renkli semboller, satırlar

dolusu kelimenin ifade etmekte zorlanacağı sevgi, empati,

şüphe, korku, üzülme vb. duyguları tek bir dokunuşla

karşıya aktarabiliyor. Böylelikle insanlar hislerini,

lafı uzatmadan ve yanlış anlaşılmalara meydan vermeden

ifade etmiş oluyor.

1) Bu parçaya göre yüz ifadelerinin en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar arası iletişimi geliştirmek

B) Duyguların aktarımını kolaylaştırmak

C) Yazışmaları eğlenceli hâle getirmek

D) Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak

 

Sözlüklere dalmak, onlarla zaman geçirmek güzeldir

ancak en fazla birkaç ciltten oluşan sözlükler bir dilin

kendisi olamaz asla. Sözlükler, bir dilin hemen hemen

bütün sözcüklerini içine alsa bile sonuçta kelimelerin

alfabetik olarak sıralanmış listesinden başka bir şey

değildir. Dil ise sözlükte yer alan sözcüklerin uyumlu

şekilde birleştiği bir okyanustur. Bunun içindir ki sözlükler,

dilin inceliklerini ve zenginliklerini sınırlı bir şekilde

ortaya koyan küçük bir araçtır yalnızca.

2) Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözlükler, bir dilin öğrenilmesini sağlayan en önemli eserlerdir.

B) Sözlüklerde yer alan her kavram tek başına bir dünyadır.

C) Sözlükler, dilin inceliklerini anlatmada tek başına yeterli değildir.

D) Her dilin kendine has kuralları ve zenginlikleri vardır.

 

Bir yazı yazarken öncelikle yazının temel sınırlarını

çizmek önemlidir. Konuyu, uzunluğu, hedef kitleyi ve

üslubu belirledikten sonra konu hakkındaki düşüncelerinizi

yapılandırmak faydalı olacaktır. Giriş, gelişme, sonuç

bölümlerinde ne söylemek istediğinize karar verin.

Sonra kendinize, bu konuyu neden işlemek istediğinizi

sorun. Ayrıca yazınızı fotoğraf, resim ve grafik gibi görsellerle

zenginleştirin.

3) Bu parçaya göre bir yazı yazarken yapılması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazının hedef kitlesine uygun bir dil kullanmak

B) Yazı hakkında planlama yapmak

C) Yazıyı bölümlere ayırarak fikirleri buna göre derlemek

D) Yazıyı destekleyecek görseller toplamak

 

Bir çınar altında geçer her gecem,

Konuşur dururum orda rüzgârla.

Her akşam sularla uyur düşüncem

Her gece uyanır yarasalarla.

4) Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çaresizlik

B) Yaşama sevinci

C) Umut

D) Yalnızlık

 

Dün öğleden sonra çıktım evden. Önce yürümeyi

düşündüm yol boyu. Biraz yürüdükten sonra durakta

gördüğüm sapsarı otobüsün sarılığına mı kandım

yoksa tenhalığına mı bilmiyorum, kendimi otobüsün

içinde buldum. Arka koltukların birinde uyuyakalmışım.

Şoförün uyandırmasıyla otobüsten inip yine yürümeye

başladım. Sanki otobüse hiç binmemişim, rüyalara hiç

dalmamışım da başladığım yürüyüşü devam ettiriyormuşum

gibi hesapsızca yürümeye devam ettim.

5) Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Karamsar bir ruh hâline sahiptir.

B) İçinde derin bir üzüntü taşımaktadır.

C) Hayata anlam veremeyen biridir.

D) Gününü plansız yaşamayı tercih etmiştir.

 

Meyve ve sebzelerin bozulmasına bazı bakteriler neden

olur. Bakteriler, bu gıdaların içerdiği suyu kullandığı

için onların üzerinde kolaylıkla gelişip çoğalabilir. Bu

durumda meyve, sebzelerin içeriğinde ve görünüşünde

birtakım değişikliklere yol açacak bozulmalara neden

olur. Ancak meyve ve sebzeler kurutulursa bozulmalarının

önüne geçilebilir. Çünkü kurutulan meyve ve

sebzelerin su miktarı önemli ölçüde azalır. Bakteriler

de yeterince su bulamazsa gelişemez.

6) Bu parçada meyve ve sebzelerle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçlerindeki su miktarının, bozulma sürelerini etkilediği

B) Üzerlerinde oluşan bakterilerin insan sağlığına zarar verdiği

C) Bozulmalarını önlemek için onları kurutmak gerektiği

D) Kurutulunca vitamin değerlerinin arttığı

 

 

Yazdıkça açılır, kendinizin farkına varırsınız. Eşyayı,

dünyayı anlamaya başladığınız andan itibaren içinizde

ne çok hikâye topladığınızı, hafızanıza ne çok hayal,

duygu, umut sakladığınızı yazdıkça fark edersiniz.

Kaleminiz, kâğıdın üzerinde dolaşırken veya parmaklarınız

klavyede gezinirken kelimelerin neleri, nasıl

çağırdığına hayret edersiniz. Hayret ettiğiniz, aslında

kimliğinizi ören hatıraların, hayallerin ve hikâyelerin o

anda açığa çıkmasıdır.

7) Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazmak çok çaba gerektiren bir uğraştır.

B) İnsan, yazarken zihninde biriktirdiklerinin farkına varır.

C) İnsan, ömrü boyunca hafızasında çeşitli anılar biriktirir.

D) Yazmak, insanın geçmişini hatırlamasına yardımcı olur.

 

Toprağın türü her yerde aynı değildir, bölgeden bölgeye

değişir. Tarım alanlarında yetiştirilen ürünler de

toprağın özelliklerine göre farklılık gösterir. Örneğin

çay, asitli toprakta; arpa, kumlu toprakta; patates ise

humuslu toprakta daha iyi yetişir. Bu yüzden hangi

toprakta hangi ürünün daha iyi yetişeceği araştırılmalı

ve toprak, en iyi ürünü verecek şekilde kullanılmalıdır.

Bunu yapmak için de öncelikle arazinin kullanım planlaması

iyi yapılmalıdır.

8) Bu parçada tarım faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Ekim yapılmadan önce toprağın türüne göre planlama yapılması gerektiği

B) Türkiye’de bütün toprak çeşitlerinin bulunmasının verimi artırdığı

C) Bölgesel farklılıkların toprak türünü etkilediği

D) Topraktan, her zaman istenen verimin alınamadığı

 

Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli romancılarından

biri olarak tanınır. Eserleriyle Türk romanını çağdaş

roman seviyesine taşımış ve ona çok şey kazandırmıştır.

Romanlarında modern şehir yaşamı içinde bireyin

yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere başkaldıran

insanları ve bireylerin iç dünyasını anlatır. Bunları

anlatırken ince ve alaycı bir mizah kullanır.

9) Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz Atay’ın hayatı

B) Türk romanının özellikleri

C) Oğuz Atay’ın kişiliği

D) Oğuz Atay’ın romancılığı

 

 

 Selçuklu Devleti’nin yıkılış dönemine girmesinden sonra

sosyal düzeni sağlamada ve Osmanlı Devleti’nin

kurulmasında Ahilik teşkilatının önemli bir yeri vardır.

Ahilik, bugünkü anlamı ile bir esnaf teşkilatıdır. Bu teşkilat,

satılan malların kalitesinin belirlenmesinde, fiyatların

teftiş edilmesinde, ürünlerin belirli bir standarda

sahip olmasında etkili olmuştur. Yalnızca esnaf teşkilatı

olarak kalmamış, toplumun ahlaki değerlerinin korunmasında

da önemli bir görev üstlenmiştir.

10) Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahilik Teşkilatı

B) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

C) Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı

D) Geçmişten Bugüne Esnaflık

 

Dostluğu anlatmaya sözcükler yetmez. İnsan ne kadar

uğraşırsa uğraşsın yaşadığı andaki hisleriyle anlatamaz

dostluğu. Birlikte olunan anların büyüsü, acı tatlı

anılar hiçbir zaman yaşandıkları zamanki duygularla

dile getirilemez. Çünkü paylaşılanların çoğu özeldir.

Size aktarılmış sırlar vardır, tanık olduğunuz dağılmışlıklar,

gözyaşları, yenilgi anları ve dostluğu dostluk

kılan yaşanmışlıklar vardır.

11) Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Dostlar, iyi günde ve kötü günde birbirlerinin yanında olmalıdır.

B) Dostluk, üzüntülerin  sevinçlerin paylaşıldığı birlikteliktir.

C) Dostluğu kelimelerle ifade etmek mümkün değildir.

D) Dostluklar yazıya dökülürse anlamını kaybeder.

 

Tuna’nın üstünde güneş batarken

Sevgili yurdumu andırır bana.

Bir hayal isterim Boğaziçi’nden

Bakarım İstanbul diye her yana.

12) Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem

B) Ayrılık acısı

C) Umutsuzluk

D) Sevinç

Test 10  1. B   2. C   3. B   4. D   5. D   6. C   7. B   8. A   9. D   10. A   11. C   12. ABir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir