? 8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi 19 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 19 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 19 Soruları ve Cevapları Çöz

8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 19 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) İstanbul, 29. Mayıs.1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.

B) 2. Cadde’de perşembe günleri pazar kuruluyor.

C) Müdür, yarın 13.00’te şirketin konferans salonunda konuşacak.

D) Bu okulda son iki yıldır 2.500 öğrenci eğitim görüyor.

 

Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi;

bir şeyleri hep saklarız, biriktiririz, yastık altına iteriz.

2) Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konmuştur.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.

C) Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuştur.

D) Hitap için kullanılan sözcükten sonra konmuştur.

 

Noktalı virgül, cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya

takımları birbirinden ayırmak için konur.

3) Noktalı virgülün bu işlevine uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bu yörede erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.

B) Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

C) Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.

D) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

 

Bursa’nın en sevdiğim yanı şudur: Tarihle iç içe olması.

4) Bu cümlede iki noktanın kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konmuştur.

B) Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konmuştur.

C) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur.

D) Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konmuştur.

 

1991’de -dünyaya geldiğim yıl- ülkemizde çok önemli

gelişmeler yaşanmış.

5) Bu cümlede kısa çizgilerin yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılabilir?

A) Nokta ﴾.﴿

B) Tırnak işareti ﴾” “﴿

C) İki nokta ﴾:﴿

D) Virgül ﴾,﴿

 

Kusursuz bir tatil yapmak,1 huzura ve mutluluğa ulaş-

mak,2 senenin yorgunluğunu atmak düşüncesiyle yola

çıkanlar,3 çoğu kez hayal kırıklığına uğrayıp pişmanlık

yaşarlar. Çünkü çıkacakları yolculuktan,4 gezecekleri

yerlerden çok şey beklerler.

6) Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?

A﴿ 1.    B﴿ 2.    C﴿ 3.    D﴿ 4.

 

 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ankara-Aksaray yolu üç saatliğine trafiğe kapatıldı.

B) Okul müdürümüz -eski tarih öğretmeni- Suat Bey’i ziyaret ettik.

C) Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz.

D) Muhsin amca, evinin etrafına üç-beş meyve fidanı dikmişti.

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır?

A) Hakkını aramak için Ankara Valiliği’ne dilekçe yazdı.

B) Türkçe’nin zengin bir kelime hazinesi vardır.

C) Türkiye’mizin dört bir tarafı tarih ve kültür kokar.

D) Aksaray’lılar takımlarının başarısını kutladı.

 

Korkular ﴾1﴿ bilinçaltımızda yatan düşünceler gibidir ﴾2﴿

hatıraları tazeler ﴾3﴿ uyarır ﴾4﴿ harekete geçirir ve unutmayı

önler.

9) Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir?

A﴿ 1.    B﴿ 2.    C﴿ 3.   D﴿ 4.

 

Orta boylu (1) esmer bir genç, kapının önünde durdu (2)

gözlerini kısarak kapıyı araladı. Kapıya doğru hareket

ettiği sırada görevli,

(3) Nereye hemşehrim (4) dedi.

10) Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (;) ( ̶ ) (?)

B) (,) (.) ( ̶ ) (,)

C) (;) (,) ( ̶ ) (?)

D) (,) (;) ( ̶ ) (,)

 

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmelidir?

A) İstanbul, asırların izlerini bir kolye gibi taşır bağrında

B) Güzel söz, petekten damla damla sızan bala benzer

C) Bahçemizde pek çok meyve ağacı vardı: erik, vişne, kiraz

D) Gerçeği daha önce duysaydın böyle davranır mıydın

 

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) Gür sesli bir asker hiç beklemeden bağırdı: Geri dönün

B) Daha önceki ziyaretimde bir dut ağacı vardı burada

C) Önünden geçtiğim adamın yüzünde derin bir hüzün gördüm

D) Rüzgârın önünde uçuşan yaprakları görüyor musun, dedi__

Test 19  1. A   2. B   3. A   4. B   5. D    6. C   7. D   8. C   9. B    10. D   11. C   12. ABir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir