? 8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi 6 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

8. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Sabah erken kalkıp ödevlerini yaptı.

B) En sonunda aracı çalıştırmayı başardı.

C) Giydiği gömlek ona çok yakıştı.

D) Akşam saatlerinde evden ayrıldık.

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir?

A) Kazada oluşan yanıklar zamanla iyileşti.

B) Denediği ayakkabı ayağını vurdu.

C) Ayağı takılan çocuk yere düştü.

D) Burası görülesi güzellikte bir yer.

 

Okumak1 onun en büyük eğlencesiydi2. En dar zamanlarda bile eline bir kitap alıp3 onu bitirmeye4 çalışırdı.

3) Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir?

A)1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

A) Odunları kırmayı yarına bırakmış.

B) Kırmızı elbiseler giymeyi severmiş.

C) Gün aydınlanıncaya kadar uyumamış.

D) En güzel özelliği çok okumasıymış.

 

Bir sarsıntı… Uyandım1 uzun süren2 uykumdan Geçiyordu araba yola benzer bir sudan3 Karşıda Hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak4 sesleri geliyordu.

Faruk Nafiz Çamlıbel

5) Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?

A)1.  B) 2.   C) 3.   D) 4.

 

1. Her gece uyumadan önce ılık süt içerdi.

Çalışarak büyük başarılara imza atmıştı.

Söylediği şarkıyla mahallenin beğenisini kazandı.

Sanatın işi, halka bir şeyler anlatmaktır.

6) Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir

A) 1. ve 2.

B) 1. ve 3.

C) 2. ve 4.

D) 3. ve 4.

 

Yürüyüşü aynı babasınınki gibiydi.

7) Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Burası, masallarda anlatılan Kafdağı’na benziyordu.

B) İçeri girer girmez etrafındakileri süzdü.

C) Romanlarını yazarken kimseyle görüşmezdi.

D) Evin tamamını temizlemeyi kafasına koydu.

 

Otçul hayvanlar olan gergedanlar, genellikle tek başlarına

veya aile grupları hâlinde geniş otlaklarda yaşarlar.

Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar.

Görme duyuları zayıftır. Koku alma ve işitme duyuları

çok gelişmiştir.

8) Bu parçada kaç fiilimsi vardır?

A)3   B) 4   C) 5   D) 6

 

İlk romanı “Görünmez Adam” ile okuyucusunun gönlünde

taht kuran yazar, ilk romanının tadı damağında

dururken ikinci romanını yayımlamayı düşünüyormuş.

Ben de bu ikinci romanı eline almak için sabırsızlananlardanım.

9) Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Sıfat-fiil / Zarf-fiil / İsim-fiil

B) İsim-fiil / Zarf-fiil / Sıfat-fiil

C) Zarf-fiil / Sıfat-fiil / İsim-fiil

D) Zarf-fiil / İsim-fiil / Sıfat-fiil

 

Doğruyu söyleyen1 dokuz köyden kovulurmuş2. Kovulsun! Elbet doğruların önemsendiği3 bir onuncu köy bulunur. Eminim ki bu onuncu köy, yaşamak4 için o dokuz köyden daha uygun bir yerdir.

10) Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A)1.  B) 2.    C) 3.   D) 4

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

A) Ormanın içindeki köprüyü geçerek köye ulaştılar.

B) Zirveye ulaşınca şehrin manzarasını izledim.

C) Arabamızı park edecek bir yer bulamadık.

D) Yağmur yağınca bahçedeki otları yolmayı erteledi.

 

Küçüklüğünüzde severek1 diktiğiniz bir fidanı yıllar sonra ağaç olarak görmek,2 hiç bıkmadan3 onunla ilgi lenmek ve toprağı kuruyunca4 onu sulamak büyük bir güzellik.

12) Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir?

A) 1.   B) 2.    C) 3.   D) 4.

Test 6 1. D   2. A   3. C   4. C   5. B   6. A   7. D   8. B   9. A   10. B   11. D   12. BBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir