? Abdullah Uçman Kimdir, Eserleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Abdullah Uçman Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Abdullah Uçman Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Abdullah Uçman Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Günümüz yazarlarından, doğ. 17 Şubat 1951, Edirne.

İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1972). Bir süre kütüphane memurluğu yaptı. Birçok ansiklopediye madde yazdı. 1978’de İÜEF Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde M. Kaplan’m asistanı oldu. 1984’ten beri Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. “Mansur Bey ve Düşündürdükleri” adlı ilk eleştiri yazısı 1972’de Hareket dergisinde çıktı.
Makaleleri Hisar, Düşün­ce, Mavera, Yönelişler, Milli Kültür, Kubbealtı Akademi, Tarih ve Toplum, Dergâh dergilerinde yayımladı.  Eserleri; inceleme: Eşrefoğlu Rûmi ( Ö.Akıncı ile, 1976), Muallim Naci (1998), Rıza Tevfik (1999); derleme-sadeleştirme: Koca Sekbanbaşı Risalesi (1976), Fatih Sultan Mehmet’e Nasihatler (1976), Yırmisekiz Çelebi Meh­met Efendi Sefâretnâmesi (1977), Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri (1982),
Cenap Şahabettin ‘in Bütün Şiirleri (1984), Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi (1984), Biraz da Ben Konuşayım (1993), İstanbul ‘da Bir Ramazan (1994), Şiir ve Sanat Anlayışı Üzerine Rıza Tevfık’ten Ali İlmî Fâni’ye Bir Mektup (1997), Edebiyat-ı Cedide ‘ye Dair Ali Erkemden Rıza Tevfik ‘e Bir Mektup (1997), Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa (1997), Bir 150’liğin Mektupları (1998),

Ebûbekir Râtip Efendi’nin Nemçe Sefâretnâmesi (1999), Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetik Üzerine Yazıları (2000), Bir Gül Bu Karan­lıklarda: Tanpmar Üzerine Yazılar (2002, H. İnci ile).Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir