?Çıngırak Şiirinin İncelemesi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Şiir / Ahmet Kutsi Tecer Çıngırak Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Ahmet Kutsi Tecer Çıngırak Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Ahmet Kutsi Tecer Çıngırak Şiirinin Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Ahmet Kutsi Tecer Çıngırak Şiiri

Çıngırak Şiirinin Nazım Biçimi: Koşma

Çıngırak Şiirinin Nazım Birimi: Dörtlük

Çıngırak Şiirinin Birim Sayısı: Üç (3 Dörtlükten oluşuyor)

Çıngırak Şiirinin Ölçüsü: 6+5=11’li hece ölçüsüyle yazılmış.

Çıngırak Şiirinin Ahenk Unsurları: Kafiye ve redif.

Çıngırak Şiirinin Kafiye ve Redifleri:

I. Dörtlük

varmadan, aradan: dan’lar redif. r’ler yarım kafiye

çıngırak, bırak: ırak tunç kafiye.

Kafiye şeması: abab

II. Dörtlük

başına, karşına, taşına: şın’lar zengin kafiye. a’lar redif

Kafiye şeması: cccb

III. Dörtlük

aralık, ılık, lık, lık: lık’lar tunç kafiye.

Çıngırak Şiirinin Dili: Sade ve anlaşılır bir dille yazılmış.

Çıngırak Şiirinin Teması: Yalnızlık

Çıngırak Şiirinde Gelenek: Cumhuriyet dönemi saf şiir geleneği.

Çıngırak Şiiri ve Şair: Şairin hayata bakış açısı, edebi görüşü ve felsefesi şiire yansımıştır.

Çıngırak Şiirinin Ses Olayları:

parmaklığa: Parmaklığa kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayları vardır. parmaklık-a=parmaklığa

titreyiş: Titreyiş kelimesinde “ykaynaştırma harfi vardır. titre-y-iş

geçtikten: Geçtikten kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. geç-dik=geçtik

kumluktan: Kumluktan kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. kumluk-dan=kumluktan

dallar başına: Başına kelimesinde “n” kaynaştırma harfi vardır. başı-n-a

karşına: Karşına kelimesinde “ykaynaştırma harfi vardır. karşı-n-a

eşikten: Eşikten kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. eşik-den=eşikten

taşına: Taşına kelimesinde “nkaynaştırma harfi vardır. taşı-n-a

işte: İşte kelimesinde ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır. iş-de=işte

bıraktığın: Bıraktığın kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. bıraktık-ı=bıraktığı

gönlünden: Gönlünden kelimesinde ünlü düşmesi ses olayı vardır. gönül-den=gönlündenBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir