? Akis Sanatı Nedir | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Edebi Sanatlar / Akis Yansıtma Sanatı Nedir, Örnekleri, Özellikleri Maddeler Halinde
Söz Sanatları

Akis Yansıtma Sanatı Nedir, Örnekleri, Özellikleri Maddeler Halinde

AKİS / YANSITMA

Akis Yansıtma Sanatı Nedir, Örnekleri, Özellikleri Maddeler Halinde

Bir dize ya da cümlenin anlamlı iki parçasından birini ön­ce, diğerini de sonra söyleyerek, anlatılmak istenen sözü önce kurallı cümle şeklinde sonra da devrik cümle şeklinde söyle­mektir. Dize ters yüz olmakla anlamından bir şey kaybetmez. Her iki durumda da avııı anlamı verir.

********************

Akis / Yansıtma Sanatı Örnekleri

Cennet gibidir rüyin rüyin gibidir cennet

Âdem dayamaz sana sana dayamaz âdem

Nâzim

Nâzim, sevgilinin yüzünü cennete teşbih ederek, önce bu benzetmeyi kurallı bir cümle halinde, sonra da devrik cümle ha­linde söıliivor. İkinci dizede ise insanın kendisine doyamacağı- nı önce düz sonra da devrik cümle halinden söyleyerek akis sa­natının güzel örneklerinden birim veriyor.

********************

Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak

Mehmet Akif Ersoy, Safahat

Mehmet Akif, utanarak ağladığını, utanmayarak ağladığını veciz bir şekilde ifade ederken çok güzel bir akis sanatı yapıyor.

********************

Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bugün

Şüphem budur: Vakit mi geçirmekledir bizi?

Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz

Yahya Kemal, “vakit geçirmek” deyimini kullanarak nok­san bir akis sanatı meydana getirmiştir.

********************

Tahsîl-i hüner vakti, hengâme-i cüvânidir,

Hengâm-ı cüvânidir tahsil i hüner vakti

Tahir Olgun, Edebiyat Lügati

Tahir Olgun, ilk dizede sanat tahsilinin vaktinin gençlik za­manı olduğunu düz bir cümleyle anlatırken, ikinci dizede aynı anlatımı devrik bir cümleyle dile getirir.

********************

Eskiden vardım ben, simdi hiçim ben

Şimdi bir hiçim ben, eskiden vardım

Muammer L.ütfi Bahsi, Edebiyat l.ügatı

Muammer Liitfi Bahşi, “eskiden var olduğunu, şimdi ise bir hiç” olduğunu iki ayrı parça halinde ifade ederken sürekli devrik cümleler kurarak bir çeşit akis sanatı yapar.

********************

ne bakışlar ne uzaklar ne onun en güzel aksi

ne uzaklar ne akisler her şeyi hiçbir veriyor

Turgut Uyar, Büyük Saat

Turgut Uyar, akis sanatının geleneksel çizgisini değiştirerek/modernize ederek kullanır. Birinci dizede “ne bakışlar ne uzaklar” derken, ikinci dizede “ne uzaklar ne akisler” derken akis sanatını yeniden üretir.

********************

Diğer söz sanatları için konu başlıklarına tıklayınız…

TEŞBİH                  

İSTİARE          

MECAZ                    

MECAZ-I MÜRSEL

KİNAYE                  

TARİZ

İSTİHDAM

TEZAT

TEVRİYE           

TECAHÜL-İ ARİF                 

MÜŞAKALE

TEŞHİS                    

İNTAK

HÜSN-İ TALİL      

MÜBALAĞA

TEKELLÜM-İ RUHİ

NİDA                   

TERDİD                    

KAT’

RÜCU                        

İLTİFAT

TEKRİR                      

TEDRİC

İSTİFHAM                

TELMİH

İKTİBAS                      

MUAMMA

LÜGAZ                        

MÜLEMMA

İRSAL-İ MESEL        

İHAM

TENASÜP                    

LEF Ü NEŞR

SİHR-İ HELAL          

İBHAM

TEHZİL                        

CİNAS

SECİ

İŞTİKAK                      

İADE

AKİS                              

AKROSTİŞ

LEBDEĞMEZ              

ALİTERASYON

TARİH DÜŞÜRMEBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir