? Atilla Özkırımlı Kimdir ve Eserleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Atilla Özkırımlı Kimdir,Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Atilla Özkırımlı Kimdir,Eserleri ve Edebi Kişiliği

Atilla Özkırımlı

Cumhuriyet devri yazarlarından, doğ. 1942, Konya, ölm. 22 Ocak 2005, İstanbul

• İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten (1968) sonra Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 12 Mart döneminde işine son verilince yayınevi erinde danışmanlık, Cumhuriyet gazetesinde düzeltmenlik yaptı (1972-1976). Atatürk Eğitim Ensti­tüsü’nde, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda görev aldı. YÖK döneminde bağlı olduğu Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti (1982), serbest ya­zarlığı seçti. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Türkçe öğretim görevlisi olarak çalıştı. • Edebiyata şiir ve öyküyle girdi (Su ve Düzlem dergileri, 1963-1964). Bir suskunluk döneminden sonra Papirüs dergisinde eleştiri ve incele­meleriyle göründü (1967). Nesnel ölçülere bağlı eleştirilerinin yanı sıra Türk edebi­yat tarihine ilişkin araştırma ve incelemelerinde toplum yapısıyla sanat arasındaki ilişkiyi öne alan bir tutumu benimsedi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali’nin yapıtlarının eleştirel basımlarını hazırladı. • Yayınlanmış yapıtları: Ka-bıtsnâme, (Mercimek Ahmet’ten önsöz ve notlarla, 1973), Nedim, (1974, gen. yeni bas. 1991), Ahmet Haşim, (1974, gen. yeni bas. 1991), Tevfik Fikret, (1978, 5. bas., 1990), Sabahattin Ali, (Filiz Ali Laslo ile, 1979, 2. b. 1986, tek başına), Türk Edebi­yatı Ansiklopedisi, (5 cilt, 1982), Edebiyat İncelemeleri, (1983), Alevilik-Bektaşilik ve Edebiyatı, (1985), Yazarları da Vururlar (Celal Üster ile, derleme, 1987), Tari­he Not Düşmek, (1989), Toplumsal Bir Başkaldırının İdeolojisi Alevilik-Bektaşilik, (1990), Hayatımıza Sevgisizliğe ve Yalnızlığa Dairdir (1991), Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü (1991), Söylev (Yalınlaştırılmış özet metin, 1991), Çağdaş Türk Edebiyatı (1991), Türk Dili (T. Baraz, N. Karasar ile – 1992), Ömer Seyfettin – Se­çilmiş Hikâyeler (inceleme-derleme, 1992), Dil ve Anlatım, (1994), Romanların Dünyasında (Eleştiri, 1994), Tarih İçinde Türk Edebiyatı (İnceleme, 1995), Sevgim Acıyor (Deneme, 1995), Öykülerle Romanlarda Yaşamak (Eleştiri, 1995), Fotoğ­raflarla Yaşar Kemal ‘in Yaşamöyküsü (1997), O Güzel İnsanlar (Edebiyatımızdan portreler, 1998), En Güzel Türk Hikâyeleri (1998), Türk Dili: Dil ve Anlatım (in­celeme, 2001).Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir