? Can Kalmamak Deyiminin Anlamı ve Hikayesi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Deyimler / Can Kalmamak Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

Can Kalmamak Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

Can Kalmamak Deyiminin Anlamı, Hikayesi, Öyküsü, Açıklaması Kısaca

Sultan II. Mahmut , önce, Yeniçeri Ocakları’nı kal­dırmış, sonra da Yeniçeri’lerin barınağı olan Bekta­şî tekkeleri’ni kapatmıştı. Bu yüzden, Bektaşî’ler, İs­tanbul’un dört bir yanına dağılmış ve şuraya buraya sı­ğınmışlardı.

Bir gün Padişah, Kalender Semti’nden geçerken, es­ki bir Bektaşî tekkesine de uğramış. Bakmış ki tekkede hiçbir Bektaşî yok. Orada gördüğü bir Bektaşî dedesine sormuş:

“Yahu erenler, canlardan ne haber?”

“Aman devletlim” dermiş dede, “sayenizde can mı kaldı?”

(Can, Mevlevîlik ve Bektaşîlikte aynı yolda olan kimse, yani “tarikat kardeşi” anlamındadır.)

*********

Bu deyim, “çok yorulmak, bitmek tükenmek” an­lamlarında kullanılır.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir