İletişim Dil ve Kültür

Tüklerin Günümüze Kadar Kullandıkları Alfabeler Özellikleri  Türklerin en çok kullandığı alfabeler sırasıyla şunlardır: Göktürk Alfabesi...
Türkçenin Gelişim Evreleri Nelerdir TÜRKÇENİN GELİŞİMİ Türkçe, yazı dili olarak ilk yazılı metinler olan ve...
Yapı Bakımından Diller Kaça Ayrılır  Tek Heceli Diller Çin-Tibet dilleri bu gruba girer: Çince, Tibetçe....
Köken Bakımından Dil Aileleri Kaça Ayrılır Dünya üzerinde beş büyük dil ailesi vardır.   KÖKEN...
Türkçe’nin Gelişim Evreleri Tablo Halinde Türkçenin gelişim evreleri ana başlıklar halinde; İlk Türkçe Ana Türkçe...
Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Diller sınıflandırılırken köken ve yapı bakımdan sınıflandırılır....
Lehçe Şive Ağız Nedir Kısaca Özellikleri Maddeler Halinde Lehçe Nedir? Bir dilin bilinemeyen, takip edilemeyen...
Dil Kültür İlişkisi Nedir Kısaca Özellikleri Maddeler Halinde Kültür; tarihsel, toplumsal gelişim süreci içinde insanların...
Dilin İşlevleri Nelerdir Örnekleri Kısaca Özellikleri Maddeler Halinde Heyecan Bildirme İşlevi Dil heyecan bildirme işleviyle...
İnsan İletişim ve Dil Nedir Kısaca Özellikleri Maddeler Halinde İletişim, insanların birbirleriyle anlaşmalarını sağlar. İnsanlar,...
İletişim Dil ve Kültür Konu Anlatımı İnsanlar arasındaki ortak semboller sistemiyle gerçekleşen bilgi alışverişine iletişim...