Ses Bilgisi

Ses Olayları Uygulama Kağıdı Metni Çalışmaları Aşağıdaki sözcüklerde görülen ses olaylarını inceleyiniz. bekliyor……………………………….. yükselmek ……………………………...
Ünlü Değişimi Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnek Kelimeler ÜNLÜ DEĞİŞİMİ 1. ve 2. tekil kişi...
Ünlü Daralması Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnek Kelimeler ÜNLÜ DARALMASI  Şimdiki zaman eki olan “-yor”...
N-M Değişimi Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnek Kelimeler N-M DEĞİŞİMİ (N-M BENZEŞMESİ)  Türkçede “b” kendisinden...
Ünsüz Sertleşmesi Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnek Kelimeler ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ (ÜNSÜZ BENZEŞMESİ) F, s, t,...
Ünsüz Yumuşaması Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnek Kelimeler ÜNSÜZ YUMUŞAMASI (ÜNSÜZ DEĞİŞMESİ) Türkçede kelime sonunda...
Kaynaştırma Harfi Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnekleri KAYNAŞTIRMA HARFLERİ  Ünlü ile biten bir sözcük yine...
Ünsüz Türemesi Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnek Kelimeler ÜNSÜZ TÜREMESİ Bazı birleşik fiillerde ünsüz türemesi...
Ünlü Türemesi Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnekleri ÜNLÜ TÜREMESİ Kimi sözcüklerde ek aldıklarında sözcükte ses...
Ünlü Düşmesi Nedir Kısaca Örnekleri Konu Anlatımı ÜNLÜ DÜŞMESİ (HECE DÜŞMESİ) Aşağıdaki örneklerde ünlü düşmesi...
Ünsüz Düşmesi Nedir Kısaca Örnekleri Konu Anlatımı  ÜNSÜZ DÜŞMESİ Aşağıdaki sözcükler türetilirken ünsüz düşmesine uğramış...
Sözcükte Vurgu Nedir Nerde Olur Özellikleri Örnekleri Maddeler Halinde SÖZCÜKTE VURGU Bir sözcükte, diğerlerinden daha...
Küçük Ünlü Uyumu Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnekler KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte düz...
Büyük Ünlü Uyumu Nedir Kısaca Konu Anlatımı Örnekler  BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Bir sözcüğün...