Sözcükte Anlam

Bağlaçların Cümleye Kattığı Anlamlar Konu Anlatımı Örnekleri Bağlaçların Cümledeki Görevleri  Bağlaçların Cümleye Kattıkları Anlam Bağlaçların Cümledeki Anlamları Bağlaçlar,...
Edatların Cümleye Kattığı Anlamlar Konu Anlatımı Örnekleri Edatların Cümledeki Görevleri  Edatların Cümleye Kattıkları Anlam Edatların...
Somutlama Nedir Örnekleri Cümleleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde SOMUTLAMA KONU ANLATIMI Somutlama, soyutun somutlaştırılması demektir....
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Nedir Örnekleri Cümleleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde SOMUT ve SOYUT...
Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Nedir Örnekleri Cümleleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde NİCEL ve NİTEL...
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler Nedir Örnekleri Cümleleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde Genel ve özel...
Güzel Adlandırma Nedir Örnekleri Cümleleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde GÜZEL ADLANDIRMA KONU ANLATIMI Söylendiğinde karşıdakinde...
Dolaylama Nedir Örnekleri Cümleleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden fazla...
Eş Anlamlı Yakın Anlamlı Zıt Anlamlı Eş Sesli Sözcükler Çalışma Kağıdı Eş Anlamlı Sözcükler Çalışma...
Anlam İlişkilerine Göre Sözcükler Konu Anlatımı ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER Sözcüklerin anlam ilişkileri cümle içinde...
Özdeyişler Vecizeler Nedir Örnekleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde Atasözü özelliği taşıyan ancak söyleyeni belli olan...
MİNİ ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır: Çıkarcı biri, çıkarı söz konusu olduğu sürece...
Atasözleri Nedir Örnekleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde ATASÖZLERİ Atasözleri öğüt veren kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri deyimler...
MİNİ DEYİMLER SÖZLÜĞÜ Abayı yakmak; Birisine gönül vermek. Abayı sermek: Bir yere teklifsizce yerleşmek. Abur...
Deyimler Nasıl Yazılır Nedir Örnekleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde DEYİMLER Belli durumları, özellikleri veya kavramları...
Pekiştirmeler Nasıl Yazılır Nedir Örnekleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde Türkçede pekiştirme anlamı çeşitli şekillerde yapılır....
İkilemeler Nedir Örnekleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde İKİLEMELER KONU ANLATIMI Aralarında anlam ya da ses...
Yansıma Sözcükler Nedir Örnekleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde YANSIMA SÖZCÜKLER Doğadaki seslerin dile yansımasıyla oluşan...
Sonraki Sayfa »