Sözcükte Yapı

Birleşik Sözcükler Nedir Kısaca Konu Anlatımı Özet Soruları Örnekleri BİRLEŞİK SÖZCÜKLER En az iki sözcüğün,...
Türemiş Sözcükler Nedir Kısaca Konu Anlatımı Özet Soruları Örnekleri TÜREMİŞ SÖZCÜKLER Yapım eki alan sözcüklere...
Basit Sözcükler Nedir Kısaca Konu Anlatımı Özet Soruları Örnekleri Yapım eki almamış sözcüklerdir. Basit sözcükler...
Sözcükte Yapı Nedir Kısaca Konu Anlatımı Özet Soruları Örnekleri KÖK NEDİR? Bir sözcüğün anlamlı en...
Fiilden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler Fiilden İsim Yapan Ekler 5 Tane Örnek Fiilden İsim Yapan Ekler...
Fiilden Fiil Yapan Ekler Örnek Kelimeler Fiilden Fiil Yapan Ekler 5 Tane Örnek Fiilden Fiil Yapan Ekler 10...
İsimden Fiil Yapan Ekler Örnek Kelimeler İsimden Fiil Yapan Ekler 5 Tane Örnek İsimden Fiil Yapan...
İsimden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler İsimden İsim Yapan Ekler 5 Tane Örnek İsimden İsim...
Yapım Ekleri Nelerdir Kısaca Konu Anlatımı Cümleleri Örnekleri YAPIM EKLERİ Eklendiği sözcüğün anlamını veya türünü...
Tamlama Ekleri Nelerdir Kısaca Konu Anlatımı Cümleleri Örnekleri TAMLAMA EKLERİ Tamayan ve tamlanan ekleri çekim...
Eşitlik Eki Nedir Kısaca Konu Anlatımı Cümleleri Örnekleri EŞİTLİK EKİ Eşitlik eki “-ca, -ce, -ça,...
Olumsuzluk Eki Nedir Kısaca Konu Anlatımı Cümleleri Örnekleri OLUMSUZLUK EKİ Olumsuzluk eki “-ma/-me, -maz/-mez” çekim...
Kişi Ekleri Nelerdir Kısaca Konu Anlatımı Örnekleri KİŞİ EKLERİ Tüm kişi ekleri çekim ekidir: Kişi...
Kip Ekleri Nelerdir Kısaca Konu Anlatımı Cümleleri Örnekleri KİP EKLERİ Haber ve dilek kipleri çekim...
İlgi Zamiri Nedir Kısaca Konu Anlatımı Cümleleri Örnekleri İLGİ ZAMİRİ İlgi zamiri (-ki) çekim ekidir;...
İyelik Ekleri Nelerdir Örnekleri Konu Anlatımı Kısaca İYELİK EKLERİ Tüm iyelik ekleri çekim ekidir: İyelik...
Hal Durum Ekleri Nelerdir Örnekleri Konu Anlatımı Kısaca HÂL (DURUM) EKLERİ Tüm hâl (durum) ekleri...
Çekim Ekleri Nelerdir Türleri Çeşitleri Konu Anlatımı Kısaca Sözcüğün cümle içindeki görevini belirleyip sözcükler arasında...