Divan Edebiyatı

DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİ Divan Şiiri Geleneği Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde Arap ve Fars...
MANZUM HİKÂYE Manzum Hikaye Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde Nazım biçiminde yazılmış hikâyelere manzum...
DİVAN NESRİNİN ÖNEMLİ TEMSİCİLERİ ÂŞIKPAŞAZÂDE (1392 – 1481) Âşıkpaşazade Derviş Ahmet, 1393’te Amasya’da Eivan Çelebi...
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR Divan edebiyatında nesir, şiir kadar gelişmemiştir. Arapça, Farsça sözcüklerin ağırlıklı olduğu ağır,...
YÜZYILLARA GÖRE DİVAN ŞAİRLERİ 18. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ Osmanlı Devleti’nin artık yıkılmaya yüz tuttuğu, siyasi...
YÜZYILLARA GÖRE DİVAN ŞAİRLERİ 17. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ VE ESERLERİ Bu yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin en...
YÜZYILLARA GÖRE DİVAN ŞAİRLERİ 16. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ Bu dönemde, imparatorluğun tarihi gelişimine uygun olarak...
YÜZYILLARA GÖRE DİVAN ŞAİRLERİ 15. YÜZYIL Bu yüzyıl, devletin gücünün arttığı, Anadolu’da Türk birliğinin sağlandığı,...
YÜZYILLARA GÖRE DİVAN ŞAİRLERİ 14. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ Bu yüzyılda artık edebiyat dili olarak Farsçanın...
YÜZYILLARA GÖRE DİVAN ŞAİRLERİ  13. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ Bu yüzyılda ele geçen eserler, daha çok...
TERCİ-İ BENT   Biçim bakımından terkib-i bende benzer; ancak vasıta beyti her bendin sonunda değişmez...
TERKİB-İ BENT    Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Kafiyeleri başka başka olan birkaç bentten meydana...
ŞARKI Genellikle aşk, içki, eğlence konularında yazılan dört dizelik nazım biçimidir. Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır....
MURABBA Dört dizelik kıtalardan oluşur. Murabbanın uyak düze­ni şöyledir: aaaa, bbba, ccca… Eğer bendin son...
TUYUĞ Bir dörtlükten meydana gelen bir nazım şeklidir. Ru­baiye benzer. Kafiyeleniş şekli de onun gibi...
RUBAİ Dört dizelik nazım şeklidir. Kafiyelenişi çoğunlukla aaba şeklindedir. Ancak dört dizeyi de birbiri ile...
MUHAMMES   Beşer dizelik bentlerle kurulan nazım şeklidir. En az 4, en çok 7 bentten...
MÜSTEZAT Gazelin özel bir biçimine denir. Müstezat, çoğalmış, artmış anlamına gelir. Uzun dizelere kısa bir...
Sonraki Sayfa »