Güzel Sanatlar ve Edebiyat

DİLİN İNSAN-TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ ve ÖNEMİ Dilin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi Nedir, Kısaca  ...
GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri Nedir, Önemi Kısaca Güzel sanatlar...