? Cenab Şahabettin Yakazâtı Aşk Şiirinin Tahlili | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Şiir / Cenab Şahabettin Yakazâtı Aşk Şiirinin İncelemesi Tahlili Açıklaması

Cenab Şahabettin Yakazâtı Aşk Şiirinin İncelemesi Tahlili Açıklaması

Cenab Şahabettin Yakazâtı Aşk Şiirinin İncelemesi 

Cenab Şahabettin Yakazâtı Aşk Şiirinin Tahlili 

Cenab Şahabettin Yakazâtı Aşk Şiirinin Açıklaması

İlk ikisinde dörder, son ikisinde ise üçer mısra olan bu dört bölümlük şiirde, aşkın özlem ve hayali içinde bulunan bir insanın ruh hali anlatılmaktadır. Birinci bölümde şair, bir güzel gördüğü zamanki halini dile getirir:

Nerde görsem sevimli bir dilber Sânihâtımda giryeler titrer.

O zaman kalb-i zâr-ı mecruhum,

Çırpınır… dâimâ melâl-âver.

Gördüğü her güzel karşısında, şairin yaralı ve inleyen kalbinin hüzünle çırpınması, onun bir sevgilinin özlemi içinde bulunduğunu göstermektedir. İkinci bölümde şair kalbinin bu çırpınışının sebebini açıklarken nasıl bir sevgili istediğini ifade etmiş olur:

Çünkü: Ben hoppa, şûh u nâzende İstemem kendi bezm- gâhımda Bana lâzım netîce-i hulyâ;

Lekesiz bir netîce-i sevdâ:

Şair hayalinin neticesinde lekesiz, saf bir sevda beklemektedir. “Hoppa”, “şûh” ve”nâzende” olan bir güzel ona hayalindeki sevdayı veremeyecektir. Üçüncü bölümde şair hayalindeki sevdaya karşılık gelen hayalî sevgiliyi tanıtır. Bu, on üç on dört yaşlarında, hüzün ve sevinç saçarak ruha eğlence olabilecek bir güzeldir.

Şiir şairin bu hayali sevgiliye kavuşma hayaliyle biter:

Bir küçük hacle-gehde yalnızca Hevesâtım, hâyâl-i tâbendem Nâf-ı sâfında titresin her dem!..Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir