? Cihan Şoförü Kitap Özeti | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Kitap Özetleri / Cihan Şoförü Kitap Özeti

Cihan Şoförü Kitap Özeti

Cihan Şoförü Kitap Özeti

Samim Kocagöz’ün hikâye kitabı (1954)

• On iki hikâye. İlk hikâyenin kahramanı Berduş, altındaki yaşlı Ford kamyonuyla, Söke ovasının pamuğunu büyük şehirlere taşıyan, kendi deyişiyle, “yetmiş bir buçuk millet motorun ciğerini kitap gibi okuyan”,
iyi kalpli, hisli bir Cihan Şoförü’dür, yol boyunca hayatını anlatır. Alış-veriş hikâyesinde olay köyde geçer: Fakir bir baba, bir çuval buğday, biraz öteberi karşılığı küçücük kızını bir adama, nikâhsız verir; toprak suratlı kabadayı, kızı peşine takar gider; kızcağızın çocuk gözleri dolu doludur. Çakı hikâyesinin başlıca kişileri bir baba ve oğludur: Delikanlı, pamuk tarlasına çalışmaya gelmiş, iri kocaman çakısıyla ılgın dalları kesip, sırtında getirdiği, ayakları kötürüm babasına bir gölgelik yapmış, onu oraya yerleştirdikten sonra tarlaya koşmuştur. Günlerce çalışır; ücret anlaşmazlığından dolayı dayıbaşıyla aralarında çekişme olur. Adam, bıçağına el atınca, delikanlı da çakısına sarılır; araya girerler, mesele yatışır. Delikanlı, babasını sırtlar, bir başka tarlaya doğru, yola çıkar. Bu arada baba, çakının ne zaman kullanılacağı üzerine, oğluna öğütler verir. Koca Öküzün Ölümü’nde Menderes’i geçmeye çalışırken çamura saplanan ve çakallar tarafından parçalanarak öldürülen bir öküzün ardından baba oğulun duydukları anlatılır. Oğul hikâyesinde on yıldır bir çiftlikte yanaşma Süleyman’ın, bir işçiyle evli ve pamuk toplamaya gelmiş Ayşe’den bir çocuğu olmuştur, iki aylıktır çocuk. Süleyman, kocasından boşanıp kendisine varmasını isterse de, Ayşe bunu reddeder. İki kızı daha vardır, evliliğinden memnundur. Pamuk toplama sona erince Ayşe, kucağında oğlu, kendisini almaya gelmiş kocası ve iki kızıyla köye döner; çiftlikte kalan ve onları seneye kadar göremeyecek olan Süleyman, ahırdaki doru ata içini döker, dert yanar. Kör Talih’te Söke düzlüğünde bir yol yapımında çalışan Yusuf, aldığı bir piyango biletine bir şey çakmamasına rağmen hayaller kurmaya devam eder. Altıncı hikâyeye konu olan Teneke, bir kış sabahı bir evin önünden çalınmıştır. Bekçi Yakup, hırsızın peşinden koşar, neden sonra şehrin dışında yakalar genç adamı: Çöp tenekelerinden yapılmış dermeçatma bir kulübecik önündedirler; iki cılız oğlan, bir cılız kadın çıkar kapı yerine geçen oyuktan. Adam, çocuklarını soğuktan koruyacak son tenekeyi çalmıştır. Motor hikâyesinde olay bir bankada geçer: Yaşlı köylü, gerekli belgeleri getirmiş, Marşal yardımından bir traktör almak için kredi istemektedir. Motor, tarlasının kapasitesinin çok üstündedir ve ona zarardan başka bir şey sağlamayacaktır; fakat yaşlı köylü, oğlunun şerefi ve köye gösteriş için diretir, motoru alır. Gençlik Bu, konusunu Ahmet’in, karısı Fadime’ye aşırı tutkunluğundan alıyor. Dost Hatırı’nda Söke meyhanelerinden birinde, bir kadeh rakının geri çevrilmesinden yok yere bir cinayet işleniyor. , seyrek beyaz saçlı, yaşlı bir adamdır; yazara bir sürü defter gösterir ve bunlardan kendisinin, kendi gibilerin romanını çıkarmasını ister; yazar, defteri yüz liraya alarak, sıkıcı konuktan kurtulur. Son hikâye Kafadan Sakat’ta Yunus Efendi, aklını kebapçının kedisine takmıştır; hayvanı kireç kuyusuna fırlatarak öldürür. • Eser yazarın dördüncü hikaye kitabıdır ve Kocagöz hikâyeciliğinin başarılı örnekleri, sayıca daha çok, bizce asıl bu kitabında bulunur.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir