? Divan Şiiri Nazım Şekilleri Biçimleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Divan Şiiri Nazım Şekilleri Biçimleri Nedir, Nelerdir, Özellikleri Maddeler Halinde

Divan Şiiri Nazım Şekilleri Biçimleri Nedir, Nelerdir, Özellikleri Maddeler Halinde

DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ (NAZIM BİÇİMLERİ)

 

Divan şiiri nazım şekilleri; Gazel, kaside, mesnevi, şarkı, rubai, tuyuğ, müstezat, kıt’a, murabba, muhammes, tardiye, taştir, tahmis, müseddes, terkib-i bent, terci-i bent.

 

Türklere ait nazım şekilleri; Tuyuğ ve şarkı Beyitlerle oluşturulan nazım şekilleri: Gazel, müstezat, kaside, mesnevi, kıt’a, terkib-i bent, terci-i bent

 

Dörtlüklerle oluşturulan nazım şekilleri: Rubai, tuyuğ, murabba, şarkı

 

Beşliklerle oluşturulan nazım şekilleri: Muhammes, tardiye, tahmis, taştir

 

Altışar dizeden oluşturulan nazım şekli: MüseddesBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir