Gazel Nedir, Özellikleri, Maddeler Halinde

Sponsorlu Bağlantılar

GAZEL

Divan edebiyatının en önemli ve çok sevilip kullanılan bir nazım biçimidir.

Türk edebiyatına İran edebiyatın­dan girmiştir. Beyit esasına göre yazılır.

Aşk, sevginin güzelliği, sevgilinin âşığa çektirdiği cefa, ilgisizliğinden şikâyet, kıskanma, ayrılığın verdiği ıstı­rap ve vuslat arzusu, sevgiliye karşı yakarışlar, dost sohbetlerindeki hâllerin ifadesi yanında bazen de ta- savvufı konular, hayat, dünya ve âhiret hakkındaki dü­şünceler işlenir.

En az beş, en çok on beş beyitten meydana gelir. En çok kullanılan şekli beş ile yedi beyit arasında olanla­rıdır. Kafiyelenişi (aa-ba-ca-da-ea-…) şeklindedir. Ga­zelin ilk beyti mutlaka kendi arasında uyaklı olur.

Bu ilk beyte matla”, son beyte ise “makta” adı verilir. Bir gazelin en güzel beytine

“beyt-ül gazel” veya şah beyit, şairin mahlasının bulunduğu beyte de “makla beyti” denir. Mahlas genellikle makta denilen son be­yitte söylenir.

Beyitleri arasında anlam birliği bulunan gazele ‘yek- âhenk”, aynı güç ve güzellikte beyitlerden oluşan ga­zele de “yek-âvâz” gazel adı verilir.

Aşağıdaki gazel, musammat bir gazeldir.

Bazı gazeller dize sonlarındaki kafiyelerden başka, bir de dizenin ortasında bir iç kafiye meydana geti­rilerek yazılır. Bu tip gazellere musammat gazel denir.

 

Örnek:

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

 

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder İhsan

Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

 

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım

Uyandır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı

 

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su

Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

 

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen

Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

 

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil

Bana ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

 

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır

Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

 

Gazellerden bazılarının sonuna manzum, kısa bir parça getirilirse o parça ziyade; beyitlerin öncesine iki, üç, dört dize eklenirse terbi, tahmis, tesdis gibi isimler alır.


Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Sponsorlu Bağlantılar
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ