? Hamdullah Hamdi Eserleri Edebi Kişiliği | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Hamdullah Hamdi Kimdir, Eserleri, Hayatı, Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Hamdullah Hamdi Kimdir, Eserleri, Hayatı, Edebi Kişiliği

Hamdullah Hamdi Kimdir, Eserleri, Hayatı, Edebi Kişiliği

XV. yy. divan şairlerinden, 1449-1503, doğ. ve ölm. Göy­nük

Şeyh Ak Şemseddin’in küçük oğlu olan Hamdullah Hamdi, iyi bir öğrenim görmüş, kuvvetli bir edebiyat kültürü edinmiş, fakat babasının ölümünden (1459) sonra karşılaştığı ilgisizlik ve çetin hayat şartları sonucu Göynük’te yoksul bir yal­nız hayatı yaşamıştı.

• Çağının en verimli şairlerinden olan Hamdullah Hamdi, özel­likle ilk üçü İran şairi Câmî etkisinde, beş mesnevi (hamse)’si ile tanınır. Bunlardan Yusuf ile Zeliha, dili, üslûbu ve konuyu işleyişi ile Türkçe’de o güne kadar kaleme alınmış Yusuf ile Zeliha’larm en başarılısı olarak ün kazanmıştır. Hamse’nin öteki mesnevileri: Leylâ ve Mecnun, Tuhfetü ‘l-Uşşak (Âşıkların Hediyesi), Kıyafet-nâme ve Mevlid isimlerini taşır. İçlerinde en orijinali, küçük bir aşk hikâyesi olan Tuh­fetü’l-Uşşak’tır • Hamdi’nin tevhid, münacat, naat, kaside ve gazellerini kapsa­yan 130-140 şiirlik bir de divan’ı vardır. Eserlerinin hiçbiri basılmamış olan şairin Leylâ ve Mecnun’u üzerine bir inceleme, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisindedir (yaz. Dr. Gönül Alpay).Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir