?Hümanizm ve Rönesans'ın Doğuşu Hakkında Bilgi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Hümanizm ve Rönesans’ın Doğuşu Hakkında Bilgi

Hümanizm ve Rönesans’ın Doğuşu Hakkında Bilgi

Hümanizm ve Rönesans’ın Doğuşu Hakkında Bilgi 

Hümanizmin Doğuşu

Rönesans’ın Doğuşu

Rönesans’ın Genel Özellikleri

Hümanizmin Genel Özellikleri

14. yüzyıl Avrupa’sında doğan ve 19. yüzyıla kadar gelişimini sürdüren hü­manist düşünce, insancıllık, insana değer verme ve inşam yüceltme anlamlan taşır. Eski Yunan ve Latin filozoflarının düşüncelerini kendine değer alarak inşam yeniden keşfeden ve Yunan filozofu Protagoras’ın “her şeyin ölçüsü insandır” sözünü kılavuz edinen Avrupa, öteki dünya telkiniyle kendisi üzerinde baskı ku­ran Kilise’nin zincirlerinden bu dünyayı yücelterek kurtulmaya çalışır. Hüma­nist düşüncenin özünde aklı temel alarak dinle olan ilişkiyi dengeleme ve insanı yeryüzünde Tanrılaştırma arzusu vardır. En büyük değer, insandır. Ve o, aklıyla ve çabasıyla bu dünyayı öte dünyaya ihtiyaç kalmadan cennete çevirebilecektir. Rönesans, hümanizmin sanattaki görünümüdür. 16. yüzyıldan itibaren fikrî, ede­bi, ekonomik, dini ve sosyal yönlerden akim ipine tutunarak yeni bir Avrupa inşa edilmesinde yaşanan süreç, Rönesans’ın eseridir.

Hümanizmin oluşumunda Endülüs Emevileri doğrudan etkili olmuştur. Akıl­cı Müslüman filozofların düşünceleri ve Emevi kütüphanelerindeki Eski Yunan filozoflarının kitaplarının muhafaza edilmesi, Avrupa’nın düşünce ve sanat anla­yışım tamamen değiştirmiştir.

Hümanist düşünceye katkıda bulunan bazı isimler şunlardır: Dante, Petrarca, Boccacio, Montaigne, Cervantes, Shakespeare.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir