? İlettiği Yargıya Göre Cümleler | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Cümlede Anlam / İlettiği Yargıya Göre Cümleler Nedir Çeşitleri Örnekler Sorular Konu Anlatımı Kısaca
Dil ve Anlatım

İlettiği Yargıya Göre Cümleler Nedir Çeşitleri Örnekler Sorular Konu Anlatımı Kısaca

İlettiği Yargıya Göre Cümleler Nedir Çeşitleri Örnekler Sorular Konu Anlatımı Kısaca

1. Üslupla İlgili Cümleler Konu Anlatımı Örnekler

Üslup (biçem):

Bir eserdeki anlatım özellikleri ve teknikleri­nin bütününe denir. “Sanatçı nasıl anlatmış?” sorusuna cevap veren cümle veya cümleler üslubu karşılar.

Şiirde; ölçü, kafiye, söz dizimi, nazım birimi, sözcük seçi­mi…; öykü ve romanlarda; tasvirler, öykülemeler, anlatı­cının konumu, kullanılan dil, cümlelerin uzunluğu, kısalığı, anlatımın açıklığı, kapalılığı, yoğunluğu, duruluğu, sürükle- yiciliği, özgünlüğü, akıcılığı… üslupla ilgilidir.

Üslup, resim, heykeltıraşlık, müzik gibi diğer sanat dalların­da da kullanılan bir sözcüktür.

  • Ece Ayhan kadar söz dizimini bozmuş başka bir yazar var mıdır?
  • Son kitabında sıkça kullanmış “el, bulut, gök ve at” söz­cüklerini şair.
  • ikinci kitabından itibaren uzun cümlelerle yazmaya başlıyor öykülerini.
  • Yoğun olduğu kadar da duru ve akıcıdır İlhan Berk’in şiirleri.
  • Yaşar Kemal, bütün romanlarında açık bir anlatımı yeğle­miştir.
  • Fazıl Hüsnü Dağlarca hece ölçüsüyle ve dörtlüklerle yaz­mış bu şiirleri.
  • Kısa ve yoğun şiirlerin bulunduğu bir kitap “Olmanın Hâlleri”. Sözcükler özenle seçilmiş dizeler ustaca kurulmuş kitapta.

SORU

 Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sanatçının veya eserin anlatımıyla ilgili bir cümle değildir?

A) Romanın kadın kahramanı gençlik yıllarıyla içsel bir hesaplaşma içindedir.

B) İkilemelere Attilâ İlhan kadar çok yer veren var mıdır, bilmiyorum.

C) M. Ş. Esendal’ın hikâyelerinde kısa cümlelerve akıcı bir dil dikkat çekiyor.

D) Şair, şiirlerinde kullandığı noktalama işaretlerine de yeni anlamlar yüklüyor.

E) Yalın ve yoğun bir şiir dili olan Sina Akyol harf seçimin­de çok titizdir.

CEVAP

B, C, D ve E seçeneklerinde sanatçının veya eserin anlatımına dönük bir değerlendirme varken A seçeneğinde eserin  içeriğine dönük bir değerlendirme vardır. Doğru seçenek A’dır.

********************

2. İçerikle İlgili Cümleler Konu Anlatımı Örnekler

İçerik (konu), bir eserde verilen duygu ve düşüncenin bütününe denir.

  • “Sanatçı neyi anlatmış?” sorusuna cevap veren “duygu, düşünce, hayal, olaylar” içeriği oluşturur.
  • Taşrada yaşamış bir aydının sorunları var kitapta.
  • Şehrin insanı bencilleştirmesini ele almış romanda.

SORU

Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Sanatçı neyi anlatmış­tır?” sorusuna cevap vermez?

A) Yazar, dilimizdeki kirlenmeyi örnekler üzerinden ortaya koymuş.

B) Guarnica’da savaşın kirliliğini tuvale yansıtmamış mıdır Picasso?

C) Film, baştan sona bir futbol takımının başarı öyküsünü sunuyor.

D) İçeriği daha iyi verebilmek için iki ayrı sahne kurulmuş tiyatroda.

E) Hikâyede bir ailenin yaşamından yola çıkılarak bütün bir ülke anlatılmış.

CEVAP

Sorunun A, B, C ve E seçeneğinde eserin içeriğine dair değerlendirmeler yapıldığından “Sanatçı neyi anlatmış? diye­biliriz. D seçeneğinde eserin sunuluş şekli belirtilmiştir. Doğru seçenek D’dir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir