? Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri Türküsü | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Türküler / Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri Türküsünün Hikayesi

Avşarlar, XIX. yüzyılda Güneyde yazın Zamantı Çayı kıyılarında, kışın da Çukurova’da Ceyhan nehrinin sol kıyısında yaşayan Türk oymağıdır. “Bu yüzyılda Anadolu’yu geçen Avrupalılar, yoksul, fakat asil ruhlu ve namuslu olarak vasıflandırdıkları Türk milletinin ölmekte, fena idareciler elinde mahvolmakta olduğunu söylüyorlardı. Yine bu seyyahlara göre, aynı ülkede yaşayan hristiyanlar ise müreffeh bir hayat sürmekte, Türklerin nüfusunun azalmasına karşılık onlarınki gittikçe çoğalmakta idi.” Bu şartlar birçok oymakların olduğu gibi Avşarlar’ın da kovgunlar yapıp, ticaret kafilelerini soymalarına sebep oluyordu. Fakat Tomarza’daki Ermeni piskoposunun Moltke’ye söylediği Avşarlar da baştan başa haydutlardan mürekkep bir oymak değil idi. Aralarındaki ipsiz ve sapsızlar kendi oymak halkının da düşmanı olup, onlar tarafından da takip olunuyorlardı. Bu devir, Avşarların “al-vur devri” olarak tanımlanır.

Bu sıralar birçok oymaklar gibi devletin iskân emirlerini dinlemezler. Kendilerinden yaylak yurtlarında devamlı olarak kalmaları istenir. Buna karşı çıkarlar. Bunun üzerine Çukurova’daki bütün yolsuzlukları ve aksaklıkları ortadan kaldırmak üzere Cevdet Paşa’nın kurup Derviş Paşa kumandasına verdiği Fırka-i İslahiyye 1865 yılında onları yaylak ve kışlaklardan birinde yerleşmeğe mecbur eder. Avşarlar Tecirli ve Cerit gibi oymakların aksine yaylakta yerleşmeyi kabul eder, bu kararlan Fırka-i İslahiyye’nin ileri gelenlerince de kabul edilir. Ne yazık ki o sıralar bunların kabul ettikleri yaylaklarına Kafkasya’dan muhacir olarak gelen Çerkesleri yerleştirirler. Avşarlar bu sebepten verimsiz ve dağlık dar topraklarda yerleşmek zorunda kalırlar. Yoksul Türk köyleri arasına katılırlar. (Ağıtlarındaki içlilik bu çareziliğin ifadesidir). İşte Bizim, Dadaloğlu’ya ait bozlağımız Avşarların o al vur devri”ne ait güzel bir oymak türküsüdür.

 Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri Türküsünün Sözleri

Kalktı göç eyledi Avşar illeri

Belimizde kılıcımız kirmanı

Ağır ağır giden iller bizimdir

Arab atlar yakın eyler ırağı

 **************

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Taşı deler mızrağımın temreni

Hakkımızda devlet etmiş fermanı

Ferman Pâdişâhın dağlar bizimdir

 **************

Dadaloğlu, yann kavga kurulur Ö

ter tüfek davulbazlar vurulur

Nice koç yiğitler yere serilir

Ölen ölür kalan sağlar bizimdirBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir