? Kara Fazlı Fazlî Kimdir Hayatı ve Eserleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Kara Fazlı Fazlî Kimdir, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği Kısaca
Şairlerin Hayatı

Kara Fazlı Fazlî Kimdir, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği Kısaca

Kara Fazlı Fazlî Kimdir, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği Kısaca

XVI. yy. divan şairlerinden, 7-1564, doğ. İstanbul, ölm. Küta­hya

Baki gibi Fazlî’nin de yetişmesinde devrin ünlü şairi Zatî’nin emeği geçti; onun aracılığıyla Fazlî Şehzade Mehmed’in düğününde (1530) yazdığı bir kasi­deyi Kanuni’nin huzurunda okuyarak padişahın iltifatlarını kazandı, bu tarihten sonra ölümüne kadar Şehzade Mehmed’in, onun ölümünden sonra da Şehzade Mustafa’nın (i 1532), veliaht Şehzade Selim’in divan kâtipliklerini yaptı. Ölümün­de iki yıla yakın bir zamandır reisülküttâb (Dışişleri Bakanı) bulunuyordu

• Kaside, gazel ve benzeri şiirlerini bir divanda toplamış olan Fazlî, özellikle Gül ve Bül­bül, Hüma ile Hümayun adlı mesnevileriyle tanınır. Batı edebiyatlarının da klasik konularından olan Gül ile Bülbül hikâyesini tasavvufi-didaktik bir açıdan işleyen, yazılması 1533’te bitmiş Gül ve Bülbül mesnevisi; J.V. Hammer tarafından, Türkçe metin ve Almanca çeviri bir arada, Peşte’de bastırılmıştı (1834).Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir