? Karakuşi Hükmü Hükm-ü Karakuşi Deyimi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Deyimler / Karakuşi Hükmü Hükm-ü Karakuşi Deyiminin Anlamı, Hikayesi, Öyküsü, Açıklaması Kısaca

Karakuşi Hükmü Hükm-ü Karakuşi Deyiminin Anlamı, Hikayesi, Öyküsü, Açıklaması Kısaca

Karakuşi Hükmü Hükm-ü Karakuşi Deyiminin Anlamı, Hikayesi, Öyküsü, Açıklaması Kısaca

Akla , mantığa, kanuna, kitaba, deftere., hasılı her bir şeye ters düşen hüküm ve kararlara Karakuşî hükmü yahut hükmü Karakuşî denir. Karakuşî, asıl adı Sait Bahaattin olan bir kimsedir. Tarihî kayıtlara göre, İslâm kahramanı Selahattin Eyyubî’nin veya onun kardeşi Sirkûh’un kölesi iken, her ne meziyeti var ise, yükselmiş ve önemli mevkilere gelmiştir. Karakuşi’nin önemli hizmetleri, başarılı işleri olmuştur. Fa­kat, iyi bir eğitimi olmadığı ve garip bir yaratılışa sahip olduğu için zaman zaman tuhaf hükümler verdiği de olmuştur. Elbette, tarih o önemli ve faydalı işlerden çok, o tuhaf hükümleri günümüze kadar taşımıştır. Çünkü hükümler hakikaten çok tuhaftır. İşte size bir­kaç örnek:

 Karakuşî her senenin Muharrem ayında (Hicrî takvime göre) fakirlere sadaka verirmiş. Yine bir Mu­harrem ayında bütün sadakayı dağıttıktan sonra, yaşlı bir kadın, kapısını çalmış ve:

“Kocam öldü, fakat kefen alacak param yok!” de­miş.

Karakuşî ne demiş peki:

“Bu sene sadakayı dağıttım. Sen git, seneye bu va­kitlerde gel. Ben kocanın kefenini alacağım söz!”

 Birgün, uzun sakallı iki kişi, yanlarına saçsız sa­kalsız bir adamı alarak, Karakuşî’nin huzuruna gelmişler ve:

“Bu köse bizim saçımızı sakalımızı yoldu!” diye şi­kayette bulunmuşlar.

Karakuşî bakmış, suçlunun ne sakalı var, ne de sa­çı. Hemen hükmünü vermiş:

“Bu kösenin saçı sakalı çıkanı kadar, sizi hapsedeceğim. Çıktığında, siz de onun saçını  sakalını yolacaksınız !”

Tabi, o ikisi hemen davalarından vazgeçmişler.

Yine mübalağalı bir rivayete göre, Karakuşî’ nin çok güzel bir şahini varmış, kafesinden kaçmış. Kara­kuşî emretmiş ve şahin kaçmasın diye şehrin bütün ka­pılarını kapatmışlar.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir