? Karşılaştırma Cümleleri Konu Anlatımı | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Cümlede Anlam / Karşılaştırma Cümleleri Nedir Örnekler Konu Anlatımı Kısaca
Dil ve Anlatım

Karşılaştırma Cümleleri Nedir Örnekler Konu Anlatımı Kısaca

Karşılaştırma Cümleleri Nedir Örnekler Konu Anlatımı Kısaca

En az iki varlık, kavram ya da durum nitelik veya nicelik yönünden değerlendirilir.

Karşılaştırmalarda benzerlikler (ortak noktalar) veya zıtlıklar ortaya konur. Karşılaştırma cümlelerinde “göre, kadar, gibi” edatları “daha, en” zarfları “ise, aynı” gibi sözcükler kullanılır.

 • Homeros ve Can Bahadır Yüce arasındaki fark sadece konu ve dildedir.
 • Kasabanın en eski evi, çocuklarının oyun alanıydı.

NOT:

Karşılaştırmalarda karşıtlıklar belirtilebilir.

 • Tanzimat edebiyatı sanatçıları toplumsal konuları işlemelerine karşın Servet-i Fünuncular bireysel konuları işlemişlerdir.
 • Kafka ne kadar şehirli bir yazarsa Haşan Ali Toptaş da o kadar kasabalı  bir yazardır.

NOT:

Karşılaştırmalarda hangisinin daha üstün olduğu or­taya konabilir.

 • Yazarlar içinde en sevdiğim, İhsan Oktay Anar’dır.
 • ilk kitabında daha çok bireysel konulara yönelmişti.
 • Tiyatroyla da ilgilendi ama tiyatroyu sinema kadar benimseyemedi.
 • Yazarın üslubunun düne göre yumuşadığını görü­yoruz.
 • Yahya Kemal, modern Türk şiirinin en büyük anıtıdır.
 • Günümüz edebiyatında bu kadar fantastik bir ya­pıtla karşılaşamazsınız.

NOT:

Karşılaştırmalarda eşitlik veya aynılık söz konusu olabilir.

 • Yazınsal türler arasında öykü kadar şiiri de severim.
 • Hikâyelerinde yer tasvirleri kadar   kişi tasvirlerine de çok rastlanır.
 • Bu şiir gibisini bu ayki dergilerde arasın da bulsun!
 • Gördüğümüz yayla evleri kulübeler gibi küçücüktü.

SORU

 Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılma­mıştır?

A) Doksanlı yıllarda şiire ilgi gösterenler kuşaklarının en duyarlı, en aykırı bireyleriydiler.

B) Yazarın hikâyelerinde, yaşanan anlık durumlar anla­tılırken romanlarında zaman oldukça uzundur.

C) Düne göre bugünün öykülerinde olaylar değil, durum­lar anlatılmakta ve zaman kısalmaktadır.

D) Türk edebiyatındaki hikâyeciliğin bugünü, geçmişin­den asla koparılamaz.

E) Doksanlı yılların ilk döneminde yazılan şiirler, seksenli yılların şiirinin gücü altında ezilmiştir.

CEVAP

A, B, C ve E seçeneklerinde bir karşılaştırma yapılmış D seçeneğinde yapılmamıştır. Doğru seçenek D’dir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir