?Bizim İllerin Beyleri Şiirinin İncelemesi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Şiir / Köroğlu Bizim İllerin Beyleri Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Köroğlu Bizim İllerin Beyleri Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Köroğlu Bizim İllerin Beyleri Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Bizim İllerin Beyleri

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Nazım Biçimi: Koçaklama ( Halk şiirinde kahramanlığı anlatan şiir türü)

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Nazım Birimi: Dörtlük

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Birim Sayısı: 5 Dörtlükten oluşmaktadır.

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Ölçüsü: 8’li hece ölçüsü

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Ahenk Unsurları: Kafiye ve Redif

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Kafiye ve Redifleri:

Beyleri/kandili/döndürü : i’ler yarım kafiye

Kanarlar/ararlar/binerler: ler’ler redif— ar’lar tam kafiye

Çürüdü/eridi/yoruldu: du’lar redif —–i’ler yarım kafiye

Karıdım/çürüdüm/yoruldum : düm’ler redif —r’ler yarım kafiye

N’idelim/edelim : d’ler yarım kafiye —elim’ler redif

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Söz Sanatları:

Abartma (Mübalağa) : İçip aslana dönerler: Çok içince insanın (nerdeyse) aslana dönüşeceğini söyler.

Benzetme ve abartma (Mübalağa) : İçerde yürek eridi: İçindeki öfke ve isyan duygularından dolayı yüreğinin nerdeyse eridiğini anlatır.

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Dili: Sade, yalın okuyan herkesin rahatça anlayacağı günlük hayatta kullanılan dil kullanılmıştır.

Bizim İllerin Beyleri Şiirinin Teması: Haksızlıklara Karşı Gelme

Bizim İllerin Beyleri Şiirinde Gelenek: Halk şiiri geleneğine uygun yazılmıştır.

Bizim İllerin Beyleri Şiiri ve Şair: Köroğlu, Anadolu’da halkın yanında olan, zulüm eden güçlüye karşı zayıfı koruyan bir kahramandır. Bu şiirde de bu özelliğini görebiliriz.

Bizim İllerin Beyleri Ses Olayları:

Gönlüm: Bu kelimede ünlü düşmesi ses olayı vardır. Gönül-üm = Gönlüm

Boynum: Bu kelimede ünlü düşmesi ses olayı vardır. Boyun-um = boynumBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir