? Letrizm Harfçilik Hakkında Bilgi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Letrizm Harfçilik Hakkında Bilgi

Letrizm Harfçilik Hakkında Bilgi

Letrizm Harfçilik Hakkında Bilgi 

Letrizm Nedir

Harfçilik Nedir 

Dadaizm’e dayanan, Isidore Isou’nun temsilcisi olduğu letrizm, ikinci Dün­ya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bir şiir akımıdır.

Şekil, muhteva, kelimenin anlamı, yapışma kadar bütün şiir anlayışlannı/ka- idelerini tamamen reddederek şiir dilini ses seviyesine indirgeyen letrizm, bu yol­la müzikal etki yaratmak istemiş, alfabeye 19 harf daha ilave etmişlerdir. “Harf ötesinde hiçbir şey yoktur. Aklımızda harf olmayan ya da olmayacak hiçbir şey yoktur. Yüzyıllardan beri, damar sertliğine uğramış 24 harf içinde çürüyüp giden alfabeye 19 yeni harf katmakla övünebiliriz.” (Karaalioğlu, 1971: 89)

Beynelmilel bir dil meydana getirmeye çalışan letristlerin şiirleri anlamsız­dır.

Letrizmin önde gelen isimlerinden bazılan Isidore Isou, Gabriel Pome- rand’dır. Letrizm, köklü bir şiir geleneğine sahip olan Türk edebiyatında Saba­hattin Tahsin Teoman gibi birkaç deneme dışında ilgi görmemiştir.

Takatakara mankara Velelulike

kulike Yava yav puf

Feseyeseyesnen fekkeadebekkey

Tubukum hâ Hû hû hû Maskitirânâ

Âteşi tanim beykî tanim tâvâ

Hompada limpada limpampa

Kubidipdibiyâ

Sabahattin Tahsin TeomanBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir