? Mantık Yanlışlığı | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Anlatım Bozukluğu / Mantık Yanlışlığı Anlamda Tutarsızlık
Dil ve Anlatım

Mantık Yanlışlığı Anlamda Tutarsızlık

MANTIK YANLIŞLIĞI – ANLAMDA TUTARSIZLIK

Mantık Yanlışlığı Nedir

Birbiriyle tutarsız veya karşıt kavramların bir arada kulla­nılması anlatımı bozar.

“Biçim ve içeriğin birbirlerini oluşturdukları gerçeğini bilmiyorsanız değil şiiri, sanatı bile anlayamazsınız.”

“Sanat” şiirden daha genel bir kavramdır, şiiri kapsar. Sıralama yanlışlığı bulunan bu cümlede, şiir ile sanat sözcüklerinin yerlerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu çocuklar gölü değil denizi bile görmediler.

Bu adam kendi gölgesinden hatta karanlıktan korkardı.

Ben İzmir’i değil Ege Bölgesi’ni bile gezmedim.

SEÇME veya KARŞILAŞTIRMALARDA ÖZENSİZLİK

Anlatım bozukluklarından biri de kimi cümlelerde “seçme” mi yoksa “karşılaştırma” mı yapıldığının belirsiz olmasıdır.

“Annemi senden daha çok seviyorum.” cümlesinde “anne” ile “sen” arasında bir seçme mi; yoksa “ben” ile “sen” arasında bir karşılaştırma mı yapıldığı belli değildir.” Anlatımda amaç “seçme” ise cümle “Annemi, seni sev­memden daha çok seviyorum.” şeklinde düzeltilebilirken amaç bir “karşılaştırma” ise cümle “Annemi, senin onu sevmenden (sevdiğinden) daha çok seviyorum.” şeklin­de düzeltilebilir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir