? Mehmed Arif Bey Kimdir ve Edebi Kişiliği | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Mehmed Arif Bey Kimdir Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Mehmed Arif Bey Kimdir Edebi Kişiliği

Mehmed Arif Bey Kimdir

Mehmed Arif Bey Edebi Kişiliği

Erzurum’da doğan Mehmed Arif, Farsça, Arapça, Coğrafya ve hesap okuyarak eğitimini de Erzurum’da tamamlar. 1861’de Dördüncü Ordu Meclisi Tahrirat Odası’na mülazım olarak alınır ve bu görev ile başlayan çalışma hayatı; temyiz-i hukuk başkitâbetliği, meclis-i deâvî başkitâbetliği, meclis sorgu hâkimliği, divân-ı temyiz-i vilâyet başkitâbetliği ile devam eder.

Mehmed Arif Bey, 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı için hazırlık esnasında mahkeme reisi Nafiz Paşa ile beraber biri medreselerdeki öğrencilerden oluşan iki gönüllü taburun oluşmasına yardımcı olur ve Milliye Taburu’nda sağ kolağası olarak bilfiil görev alır. Savaş esnasında ve daha sonra Çekmece ve Çatalca’daki ordu merkezinde Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın hizmetinde bulunur.

Birçok memuriyetlerde bulunmuş olan Arif Bey, 1896’da Mısır’da fevkalâde komiserliğine tayin edilen Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın birinci kâtipliğinde bulunduğu sırada rahatsızlanır ve tedavi için İstanbul’a döner fakat 1897’de vefat eder.

Mehmed Arif Bey’in 1901- 1908 yılları arasında iki eseri yayımlanmıştır.

  • Binbir Hadis(1901)
  • Başımıza Gelenler (1903)



Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir