? Mezun Dil ve Anlatım Kazanım Testi 17 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / Mezun Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 17 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

Mezun Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 17 Soruları ve Cevapları Çöz

Mezun Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 17 Soruları ve Cevapları Çöz

1. (I) Yazar, Türk öykücülüğü içinde yeni, özgün ve başarılı. (II) Türkçe’nin olanaklarını zorlaması, günlük dilde

yeri olmayan kelimeleri kullanması onu yeni kılıyor. (III) Özgün bir üsluba kavuşturuyor. (IV) Bir de aslan

payını ruhsal gerçeklerden çok öykü gerçeğine verseydi daha dört başı mamur öyküler okuyacaktık ondan.

(V) Ruh çözümlemede kullandığı üslup hiçbir öykücünün ulaşamadığı bir başarı düzeyine sahip.

Bu parçanın anlam akışının düzelmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I ve II.       B) I ve V.        C) II ve III.       D) III ve IV.      E) IV ve V.

 

2.(I) İnsan olmak, elbette bir canlıyı sevmeyi gerektirir. (II) Yalnız başıboş dolaşan kuduz bir köpeğe, ölümüne

yol açtığı masum bir çocuktan daha fazla sevgi de gösterilmemeli. (III) “Ben hayvanseverim” diyenlerin,

çocuğu hiçe sayarcasına köpeğin peşine düşmesi de kabullenilmemeli. (IV) Hatta bu bir sevgi olarak değil,

sevginin saplantıya dönüşmesi olarak değerlendirilmelidir.(V)

Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine, “Yunus Emre’nin sözüyle ‘Yaratılanı yaratandan

ötürü sevmek’ hepimizin şiarı olmalı.” cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı bozulmaz?

A)I.     B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

 

3.(I) Kıbrıs’ta “kolokos” adlı Kıbrıs dışında bilinmeyen ilginç bir sebze vardır. (II) Geleneksel bir kış yemeği yapımında

kullanırlar. (III) Kolokos, patates familyasından bir bitkidir. (IV) Patatesten daha tatlıdır. (V) Görüntüsü

ise kerevize benzer. (VI) Kıbrıslı hanımlar, kolokosu çok severler.

Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, anlam akışının düzelmesi için parçanın en sonunda yer almalıdır?

A)I.      B) II.      C) III.      D) IV.     E) V.

4.Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi, onda her istediği şeyi yapabileceği, elde edebileceği kanısının

oluşmasına yol açar. Tam tersi, isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi de onun uyumsuz

davranışlar geliştirmesine neden olacaktır. —-

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Bu konuda orta bir yol izlemek daha sağlıklı olacaktır.

B) Çocuğu iyi dinleyip onun düşüncelerine saygı göstermek gerekir.

C) Her iki yönde de aşırıya gitmek onun sorunlu bir birey olmasına yol açacaktır.

D) Çocuğa bütünüyle uymak da onu bütünüyle dikkate almamak da yanlıştır.

E) Onun isteklerinin makul olanlarını karşılayıp makul olmayanlarını karşılamama yoluna gidilmelidir.

5.Çağdaş dünyada “ulaşım”, gelecektir. Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ülke kalkınmasına katkı sağlanması,

haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri, hava, kara ve denizde hızlı, güvenli, konforlu ulaşım sağlanması

hedeflenmelidir. —- Ulaştırmada çalışan yöneticilerin, planlamayı yürüten teknik personelin buna özen

göstermesi gerekir.

Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Tüm bu ulaştırma aşamalarında dengeli, ekonomik, erişilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet ortaya koyulmalıdır.

B) Hedeflere yönelirken de teknolojinin yerli olmasına azami derecede önem verilmelidir.

C) Ulaştırmanın her alanında projelendirme çalışmaları büyük bir titizlikle, kusursuz hazırlanmalıdır.

D) Hedeflerin belirlenmesi ve projelerin gerçekleşmesinde ülkenin önceliklerini göz önünde tutmak gerekir.

E) Ulaştırmanın çağdaş toplumlarda en öncelikli alan olarak görüldüğü bilinmelidir.

6.—- İnsanın çalışma hayatı boyunca sürekli eğitime ihtiyaç duyması, firmaları ve kurumları çalışanlara değer

vermeye zorluyor. Çalışan memnuniyetini üst seviyeye çıkarma, çalışanları “değişim” konusunda katılıma ve

kararlılığa yönlendirme hedefleniyor. Karar almada çalışanların entelektüel birikimlerinden yararlanmanın

ve onları sürece dâhil etmenin motivasyonu ve kârlılığı artırması firmaları, kuruluşları insan kaynaklarına “değer

vermeye” yönlendiriyor.

Bu parçanın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Çalışma hayatında her bir unsur, her bir kademe ayrı bir önem taşıyor.

B) İş hayatında değişme ve gelişmeye ayak uydurmak gerekiyor.

C) Firmalar ve kurumlar artık iyi yetişmiş elemanlarla çalışmanın yollarını arıyor.

D) Çalışma hayatının tekdüzeliği, stresi çalışanların moral düzeyinin iyi olmasıyla aşılabiliyor.

E) Çalışma hayatında insan kaynağı, artık önemli bir değer olarak görülüyor.

7.(I) İnsan, yaşamı boyunca eğitime muhtaçtır. (II) Gençlerin mesleki yeterlik kazanmaları, üretim hayatına hazırlanmaları

için eğitim gerekiyor. (III) Bu eğitim, onları kendileri ve toplumları için yararlı hâle getirecektir.

(IV) Yaşlıların eğitimi ise sosyal dışlanmayı, kendini değersiz görmeyi önlemek için gereklidir. (V) Bu eğitimle

yaşlılar, hayata tutunur ve daha huzurlu yaşarlar.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, “Yaşamın bütün dönemleri için uygun bir eğitim

olması, eğitim programlarının devamlılığı sağlanmalıdır.” cümlesi getirilebilir?

A)I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?

A) Bu başarıların altında zaman yönetimini doğru yürütmek yatıyor.

B) Zamanı doğru kullanmak da artık belli eğitimlerle öğretiliyor.

C) Günümüzde zaman, her sektör ve her insan için çok çok önemlidir.

D) Öyleyse bir değerin, ürünün kalitesi kadar zamanında üretim de önemlidir.

E) Bir bu kadar önemli olan zamanı verimli kullanmanın yollarını aradık.

9.Yoğun ve uzun çalışma saatleri, şehir hayatının keşmekeşi, her an bir yerlere yetişme çabası, ruh dünyamızı

olumsuz etkiliyor. Çok çalışarak hayat standardımızı yükseltme peşinde koştururken ruhumuzun da

beslenmeye, iyi bakılmaya ihtiyacı olduğunu unutuyoruz. —- Her sabah başlayan telaş, yapılıp yetiştirilmesi

gereken işlerle bir de bakmışız ki bizi böyle bir çöküntünün içine sürükleniyoruz.

Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Farkında olmadan ruhsal bir çöküntüye doğru gidiyoruz.

B) Oysa ruh sağlığımızın en az beden sağlığımız kadar önemi var.

C) Ruhsal dünyamızın aldığı yaraları tedavi etmenin güçlüğünü düşünmüyoruz.

D) Ruh sağlığımızın ne durumda olduğunu bir telaş içinde unutup gidiyoruz.

E) Ruhsal ihtiyaçlarımız davranışlarımıza yön veriyor.

10.(I) Türk milletini aydınlık ufuklara taşıyacak yeni yollara

ihtiyacımız var. (II) Bu yollardaki ileri hamleleri gerçekleştirebilecek

toplum mühendisleri gerekmektedir. (III) Nitelikli toplum mühendisleri de sokakta yetişmeyeceğine

göre, okullarımızda yeni programlar uygulamalıyız. (IV) Üstün zekâlı çocuklarımız için ileri düzeyde eğitim

sınıfları ve programları hazırlamalıyız. (V) Ülkemizde üstün zekâlı çocuk sayısının genele oranı dünyanın yüzde

sekseninde yok. (VI) Bu programlarla üstün zekâlı çocuklarımızı milletimizin geleceğinin teminatı olacak

biçimde yetiştirmeliyiz.

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A) II.     B) III .     C) IV.      D) V.      E) VI.

Test 17   1. E    2. B    3. B    4. B    5. E     6. E    7. A    8. C    9. A    10. D TestBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir