? Mezun Dil ve Anlatım Kazanım Testi 25 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / Mezun Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 25 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

Mezun Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 25 Soruları ve Cevapları Çöz

Mezun Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 25 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Hava ulaşımından yararlanan insan sayısı on yıl öncekine göre on yedi kat arttı. Bilişim teknolojileri,

ülkenin %57’sine ulaşırken şu anda %96’sına ulaştı. Demiryolunda hızlı ulaşım hiç yokken şu anda üç bin

kilometre civarına ulaştı. Trafik kazalarının en önemli nedeni olan gidişli gelişli yollar yerine tüm iller arası şu

anda bölünmüş yollara kavuştu. Kıyı kentlerimizde deniz ulaşımından yararlanma %23’ten %50’lere çıktı.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Hava ulaşımından yararlanma yaygınlaştı mı?

B) Ulaşımdaki gelişmeler ticarete fayda sağladı mı?

C) Bilişim teknolojilerine ülkemizin ne kadarı ulaşır duruma geldi?

D) Ulaşım alanında hiç olmayan bir alanda atılım oldu mu?

E) Deniz ulaşımında gelişmeler oldu mu?

2.Sanayileşmeyle birlikte yoksulluk problemi derinleşerek devasa boyutlara ulaşmıştır. Nedenlerini ve sonuçlarını

tam olarak birbirinden ayıramasak da adaletsiz gelir dağılımı, bölgeler arası eşitsizlikler, göçler bu

yoksulluğun akla gelen ilk sebepleridir. Parayı ve buna bağlı gücü elinde bulunduranların bencilliği, paylaşım

duygusunun kaybolması, tüketim çılgınlığı, yetinme (kanaatkârlık) duygusunun kaybolması problemi büyüten diğer sebeplerdir.

Bu parçanın yazarı, yoksulluk probleminin çözümü için aşağıdakilerden hangisini önermez?

A) Sanayileşme hızının düşürülmesini

B) Gelir dağılımında adaletin sağlanmasını

C) Bölgeler arası farklılıkların giderilmesini

D) Topluma tüketim bilincinin verilmesini

E) Paylaşımın öneminin kavratılmasını

3.Sanatçı, 1950’lerden bu yana öykü edebiyatına küçümsenmeyecek zenginlikler getirmiştir. Gerçekçi, toplumcu,

varoluşçu, ben merkezli gibi tarzlar altında toplanacak öykücülerimiz içinde ben merkezli hikâyeci yazarlararasında yer alır.

Sivilceli yaşam sıkıntısını veren Erdal Öz, ergenlik dönemi sıkıntılarını veren DemirtaşCeyhun’un yanı sıra sanatçı,

edebiyatımızda el değmemiş patolojik hastalıklı konulara girer. Kişilerinin gizli kalmış patolojik iç dünyalarını günyüzüne çıkarır.

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Öykücülüğümüzün gelişmesinde katkısı olduğuna

B) Öykülerinin gerçeklik yönünün eksik olduğuna

C) Ben merkezli öykücülerimiz içinde yer aldığına

D) Kimsenin ele almadığı konuları işlediğine

E) Kişilerinin sorunlu ruhsal dünyalarını yansıttığına

4.San Francisco, New York kadar kargaşalı ve heyecan verici olmayabilir. Ama sisli ya da güneşli olsun,

gezmeye, bakmaya doyamayacağınız kadar güzel bir şehir. Sokaklardan, evlerden, müzelerden gözlerinizi

alamıyorsunuz. Yazın, soğuğun iliklerinize işlediği günler az değil. Sonbaharı ise iklimiyle olduğu kadar kentin

uyanışıyla da size, “Buraya gelmeniz için en doğru zaman.” diyor.

Bu parçadan San Francisco ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Her mevsimde turist çektiğine

B) Karmaşıklığının New York kadar olmadığına

C) Açık ya da kapalı havada bile güzel olduğuna

D) Yaz mevsiminde de insanı üşütecek günler yaşandığına

E) Gezilecek en uygun mevsimin sonbahar olduğuna

5.Çocuğa imkânlarınız ölçüsünde, yeteri kadar harçlık vermelisiniz. Önceleri mümkünse harçlığını günlük olarak

vermeniz gerekir. Daha sonra bunu haftalık, aylık olarak verebilirsiniz. Bunu yaparken de çocuğunuzun

ihtiyaçlarını göz önüne alarak ona niçin harçlık verdiğinizi anlatacaksınız. Böylece kendisini yönetmesini

öğrenecek ve sorumluluk duygusu kazanacaktır.

Bu parçada anne-babalara aşağıdakilerden hangisi önerilmemektedir?

A) Çocukların harçlığının belirlenmesinde aile olanaklarının göz önünde bulundurulması

B) Çocuğa harçlık verilmesinin gerekçelerinin açıklanması

C) Harçlık belirlenirken çocuğun ihtiyaçlarının dikkate alınması

D) Çocuğun harçlık verme zamanlarının kademeli olarak belirlenmesi

E) Çocukta tasarruf bilincinin oluşturulmaya çalışılması

6.Yazar, öykücülükte tek bir anlayışı sürdürmesine rağmen, bu anlayışın övgü ya da yergisini yapmıyor.

Ruhsal devinimlerini saptayarak tezci yazar durumuna düşmüyor. Tezin tekdüzeliğinden kurtuluyor ama kendini

tekrar etmenin tekdüzeliğine düşüyor. Tek bir yolla, bir kitap yazmanın güçlüğü, onu bu tekrara düşürüyor.

Bu güçlüğü yenmek için tek yolla bağıntılı birçok ayrıntıyı kullanmaya çalışıyor ama bu da onu kurtarmıyor.

Bu parçada sözü edilen öykü yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bütün öykülerini aynı anlayışla yazdığına

B) Öykülerinde bir tezin savuncusu durumuna düşmekten kurtulduğuna

C) Öykülerinde kimseyi övmeye ya da eleştirmeye yönelmediğine

D) Ayrıntıları kullanarak tekrardan kurtulma çabasının sonuç vermediğine

E) Tek bir anlayışla öykü yazmasının, kendisini tekrara yol açtığına

7.Aileler, ergenlik çağındaki çocuklarına karşı sabırlı olmalılar. Çocuklarına anlayışla yaklaşıp onlarla sağlıklı

bir iletişim kurmaya çabalamalılar. Çocuklarına sevgi göstermeli, bu sevgide oldukça cömert davranmalılar.

Onlardaki başkaldırı, çatışma, öfke duygularını en aza indirecek yaklaşımlar göstermeliler. Çocuğu anladıklarını

hissettirmeli, onun kendileri için çok değerli olduğunun farkına varmalarını sağlamalılar. Bütün bunları yapabilmeleri

için de ailenin onun artık bir çocuk değil de yetişkinliğe adım atan kendi ayakları üstünde durmaya çalışan bir birey olduğunu kabullenmeleri gerekir.

Bu parçada ailelere önerilen tutumlar içinde aşağıdakilerden  hangisi yoktur?

A) Sabırlı olma    B) Anlayışlı olma    C) İyi iletişim kurma      D) Özgür bırakma    E) Değer verme

8.Stefan Zweig’in, Fransızların ünlü şairi “Verlaine”in adını taşıyan eseri, akademik bir nitelik taşımıyor; nesnelliğe

dayanmıyor. Yalnız yazar, şair Verlaine’i, ondan söz eden hiçbir metinde olmayan biçimde Verlaine’in

kişiliğini en ince kıvrımlarına kadar lif lif açıyor. Şiirlerindeki dizelere rumuzlayıp gizlediği ruh dünyasının

röntgenini çekiyor. Şairin şiiriyle çıktığı, herkesin şapka çıkardığı yüksek mevkiyi, yine şairin ruh ve yaşam dünyasıyla yerle bir ediyor.

Bu parçada, sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öznel bir tutumla yazıldığı

B) Akademik yönünün başarılı olduğu

C) Özgün bir nitelik taşıdığı

D) Şairin karakter yapısını yansıttığı

E) Şairin saygınlığının kaybolmasına yol açtığı

Test 25   1. B    2. A    3. B   4. A   5. E    6. C    7. D    8. BBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir